Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 10.novembrīNr. 473

protokols Nr. 20, . punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2010.gada 27.maija lēmumā Nr.408
„Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

Ņemot vērā Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas 2011.gada 18.oktobra sēdes protokolu un Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 55.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.408 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

1. Lēmuma 4.punkta 4.5.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„4.5. Aigars Tampe”.

2. Lēmuma 5.punkta 5.4.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„5.4. Dzintra Hirša”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF