Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 11.augustāNr. 364

protokols Nr. 15, 17. punkts

Grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1993.gada 9.septembra lēmumā Nr.456
„Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un
namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Rotas ielā 2”

Izskatot P.R.Ā. (personas kods ***) 2011. gada 17. jūnija iesniegumu Nr.1.2-1/1819 ar lūgumu veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 09.09.1993.gada lēmumā Nr.456 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Rotas ielā 2”, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka ar 1993.gada 9.septembra lēmumu Nr.456 , 5.punktu īpašniekam uzlikts par pienākumu „Ēkām un būvēm saglabāt sākotnējo arhitektonisko izskatu un nodrošināt nepieciešamo restaurāciju”, par ko zemesgrāmatā izdarīta atzīme (1998.gada 23.janvāra lēmums).

Saskaņā ar 1995. gada 27.jūnija Jūrmalas pilsētas būvinspekcijas rīkojumu Nr.1/232 konstatēts, ka īpašniekam P.R.Ā. uzlikts par pienākumu savest kārtībā vai nojaukt izdemolēto dzīvojamo ēku Rotas ielā 2 līdz 1995. gada 21.jūlijam.

1995.gada 10.jūlijā Jūrmalas pilsētas domes būvinspekcija ir izdevusi izziņu par to, ka dzīvojamā ēka Rotas ielā 2 ir nojaukta.

Pamatojoties uz dzīvojamās ēkas Jūrmalā, Rotas ielā 2 neesamību dabā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Dzēst Jūrmalas pilsētas domes 1993.gada 9.septembra lēmumā Nr.456 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Rotas ielā 2”, 5.punktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF