Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 21.jūlijāNr. 323

protokols Nr. 13, 13. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911
„Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un
darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Papildināt ar 2011.gada 1.septembri Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmuma Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā” 18.pielikumu ar sekojošām skaita vienībām:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Treneris

2,7

255,00

688,50

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF