Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 12.maijāNr. 203

protokols Nr. 9, 3. punkts

Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija lēmuma Nr.373
„Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi „Pienenīte”” atcelšana

Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija lēmumu Nr.373 „Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi „Pienenīte””

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF