Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 16.decembrīNr. 814

protokols Nr. 36, 4. punkts

Par nekustamā īpašuma nodokļa
samaksas termiņu pagarināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 5.punktu un 24.panta pirmās daļas 1.,2. un 5.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 5.punktu sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas, nokavēto nodokļa maksājumu samaksu un noslēgt vienošanos:

1.1. ar D.K. (personas kods ***) par nekustamā īpašuma nodokli par ēkām - Ls 1623,25 (samaksas termiņš 2010.gada 15.novembris) par īpašumu Jūrmalā, Dzintaru prospektā 39 k-1-1 un Ls 1301,36 (samaksas termiņš 2010.gada 15.novembris) par īpašumu Jūrmalā, Dzintaru prospektā 39 k-2-601, nosakot šādu samaksas grafiku:

N.p.k.

Par īpašumu Jūrmalā, Dzintaru prospektā 39 k-1-1 nodokļa maksājuma summa (Ls)

Par īpašumu Jūrmalā, Dzintaru prospektā 39 k-2-601 nodokļa maksājuma summa (Ls)

Maksājuma termiņš

1.

162,33

130,14

2011.gada 16.janvāris

2.

162,33

130,14

2011.gada 16.februāris

3.

162,33

130,14

2011.gada 16.marts

4.

162,33

130,14

2011.gada 16.aprīlis

5.

162,33

130,14

2011.gada 16.maijs

6.

162,32

130,14

2011.gada 16.jūnijs

7.

162,32

130,13

2011.gada 16.jūlijs

8.

162,32

130,13

2011.gada 16.augusts

9.

162,32

130,13

2011.gada 16.septembris

10.

162,32

130,13

2011.gada 16.oktobris

(pamats – D.K. 2010.gada 22.oktobra iesniegums, kas nodokļa administrācijai iesniegts 2010.gada 28.oktobrī).

1.2. ar P.E.P. (personas kods ***) par nekustamā īpašuma nodokli par zemi - Ls 16,38 (samaksas termiņš 2010.gada 15.novembris) un par ēkām Ls 15,41 (samaksas termiņš 2010.gada 15.novembris) par īpašumu Jūrmalā, Baznīcas ielā 28, nosakot šādu samaksas grafiku:

N.p.k.

Nodokļa maksājuma summa par zemi (Ls)

Nodokļa maksājuma summa par ēku (Ls) n

Maksājuma termiņš

1.

1,49

1,41

2011.gada 16.janvāris

2.

1,49

1.40

2011.gada 16.februāris

3.

1,49

1,40

2011.gada 16.marts

4.

1,49

1,40

2011.gada 16.aprīlis

5.

1,49

1,40

2011.gada 16.maijs

6.

1,49

1,40

2011.gada 16.jūnijs

7.

1,49

1,40

2011.gada 16.jūlijs

8.

1,49

1,40

2011.gada 16.augusts

9.

1,49

1,40

2011.gada 16.septembris

10.

1,49

1,40

2011.gada 16.oktobris

11.

1.48

1,40

2011.gada 16.novembris

(pamats – P.E.P. 2010.gada 22.novembra iesniegums, kas nodokļa administrācijai iesniegts 2010.gada 24.novembrī).

1.3. ar M.K.P. (personas kods ***) par nekustamā īpašuma nodokli par zemi - Ls 16,35 (samaksas termiņš 2010.gada 15.novembris) un par ēkām Ls 15,37 (samaksas termiņš 2010.gada 15.novembris) par īpašumu Jūrmalā, Baznīcas ielā 28, nosakot šādu samaksas grafiku:

N.p.k.

Par zemi nodokļa maksājuma summa (Ls)

Par ēkām nodokļa maksājuma summa (Ls)

Maksājuma termiņš

1.

1,49

1,40

2011.gada 16.janvāris

2.

1,49

1.40

2011.gada 16.februāris

3.

1,49

1,40

2011.gada 16.marts

4.

1,49

1,40

2011.gada 16.aprīlis

5.

1,49

1,40

2011.gada 16.maijs

6.

1,49

1,40

2011.gada 16.jūnijs

7.

1,49

1,40

2011.gada 16.jūlijs

8.

1,48

1,40

2011.gada 16.augusts

9.

1,48

1,39

2011.gada 16.septembris

10.

1,48

1,39

2011.gada 16.oktobris

11.

1.48

1,39

2011.gada 16.novembris

(pamats – M.K.P. 2010.gada 22.novembra iesniegums, kas nodokļa administrācijai iesniegts 2010.gada 24.novembrī).

1.4. ar F.M. (personas kods ***) par nekustamā īpašuma nodokli par zemi Ls 72,42 (samaksas termiņš 2010.gada 15.novembris) par īpašumu Jūrmalā, Meža prospektā 60-7, nosakot šādu samaksas grafiku:

N.p.k.

Nodokļa maksājuma summa (Ls)

Maksājuma termiņš

1.

10,35

2010.gada 15.decembris

2.

10,35

2011.gada 15.janvāris

3.

10,35

2011.gada 15.februāris

4.

10,35

2011.gada 15.marts

5.

10,34

2011.gada 15.aprīlis

6.

10,34

2011.gada 15.maijs

7.

10,34

2011.gada 16.jūnijs

(pamats –  F.M. 2010.gada 28.oktobra iesniegums).

1.5. ar L.C.-L. (personas kods ***) par nekustamā īpašuma nodokli par zemi Ls 323,6 un ēku Ls 212,02 (samaksas termiņš 2010.gada 15.novembris) par īpašumu Jūrmalā, Asaru prospektā 64, nosakot šādu samaksas grafiku:

N.p.k.

Nodokļa maksājuma summa par zemi (Ls)

Nodokļa maksājuma summa par ēku (Ls)

Maksājuma termiņš

1.

64,72

42,41

2011.gada 15.janvāris

2.

64,72

42,41

2011.gada 15.februāris

3.

64,72

42,40

2011.gada 15.marts

4.

64,72

42,40

2011.gada 15.aprīlis

5.

64,72

42,40

2011.gada 31.maijs

(pamats – L.C.-L. 2010.gada 10.novembra iesniegums).

1.6. ar I.D. (personas kods ***) par nekustamā īpašuma nodokli par zemi Ls 73,50 (samaksas termiņš 2010.gada 15.novembris) par īpašumu Jūrmalā, Turaidas ielā 37-4, nosakot šādu samaksas grafiku:

N.p.k.

Nodokļa maksājuma summa (Ls)

Maksājuma termiņš

1.

6,12

2010.gada 15.decembris

2.

6,12

2011.gada 15.janvāris

3.

6,12

2011.gada 15.februāris

4.

6,12

2011.gada 15.marts

5.

6,12

2011.gada 15.aprīlis

6.

6,12

2011.gada 15.maijs

7.

6,12

2011.gada 15.jūnijs

8.

6,12

2011.gada 15.jūlijs

9.

6,12

2011.gada 15.augusts

10.

6,12

2011.gada 15.septembris

11.

6,12

2011.gada 15.oktobris

12.

6,18

2011.gada 15.novembris

(pamats –  I.D. 2010.gada 11.novembra iesniegums).

1.7. ar G.I. (personas kods ***) par nekustamā īpašuma nodokli par zemi Ls 39,02 un ēku Ls 3,56 par īpašumu Jūrmalā, Bulduru prospektā 24-3, par zemi Ls 69,02 un ēku Ls 6,30 par īpašumu Jūrmalā, Bulduru prospektā 24-4, par zemi Ls 25,87 un ēku Ls 2,36 par īpašumu Jūrmalā, Bulduru prospektā 24-6 (samaksas termiņš 2010.gada 15.novembris), nosakot šādu samaksas grafiku:

N.p.k.

Nodokļa maksājuma summa (Ls)

Maksājuma termiņš

1.

36,54

2010.gada 15.decembris

2.

36,53

2011.gada 15.februāris

3.

36,53

2011.gada 15.aprīlis

4.

36,53

2011.gada 15.jūnijs

(pamats – G.I. 2010.gada 12.novembra iesniegums).

1.8. ar A.Š. (personas kods ***) par nekustamā īpašuma nodokli par zemi Ls 196,12 (samaksas termiņš 2010.gada 15.novembris) par īpašumu Jūrmalā, Aglonas ielā 1, nosakot šādu samaksas grafiku:

N.p.k.

Nodokļa maksājuma summa (Ls)

Maksājuma termiņš

1.

17,83

2010.gada 15.decembris

2.

17,83

2011.gada 15.janvāris

3.

17,83

2011.gada 15.februāris

4.

17,83

2011.gada 15.marts

5.

17,83

2011.gada 15.aprīlis

6.

17,83

2011.gada 15.maijs

7.

17,83

2011.gada 15.jūnijs

8.

17,83

2011.gada 15.jūlijs

9.

17,83

2011.gada 15.augusts

10.

17,83

2011.gada 15.septembris

11.

17,83

2011.gada 15.oktobris

(pamats –  A.Š. 2010.gada 15.novembra iesniegums).

1.9. ar I.R.D. (personas kods ***) par nekustamā īpašuma nodokli par zemi Ls 6,77 un ēku (mājokli) Ls 5,75 (samaksas termiņš 2010.gada 15.novembris) par īpašumu Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 92-23, nosakot šādu samaksas grafiku:

N.p.k.

Nodokļa maksājuma summa (Ls)

Maksājuma termiņš

1.

3,13

2010.gada 15.decembris

2.

3,13

2011.gada 15.janvāris

3.

3,13

2011.gada 15.februāris

4.

3,13

2011.gada 15.marts

(pamats –  I.R.D. 2010.gada 4.novembra iesniegums, kas nodokļa administrācijā saņemts 2010.gada 16.novembrī).

1.10. ar T.G. (personas kods ***) mantinieci I.G. (personas kods ***) par nekustamā īpašuma nodokli par zemi Ls 95,09 un ēku (mājokli) Ls 10,50 (samaksas termiņš 2010.gada 15.novembris) par īpašumu Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 65-2, nosakot šādu samaksas grafiku:

N.p.k.

Nodokļa maksājuma summa (Ls)

Maksājuma termiņš

1.

17,60

2011.gada 15.janvāris

2.

17,60

2011.gada 15.februāris

3.

17,60

2011.gada 15.marts

4.

17,60

2011.gada 15.aprīlis

5.

17,60

2011.gada 15.maijs

6.

17,59

2011.gada 15.jūnijs

(pamats – I.G. 2010.gada 7.decembra iesniegums).

1.11. ar I.B. (personas kods ***) par nekustamā īpašuma nodokli par zemi un ēkām Ls 31,57 (samaksas termiņš 2010.gada 15.novembris) par īpašumu Jūrmalā, Ceriņu ielā 36-23, nosakot šādu samaksas grafiku:

N.p.k.

Nodokļa maksājuma summa (Ls)

Maksājuma termiņš

1.

7,89

2010.gada 15.novembris

2.

7,89

2011.gada 15.februāris

3.

7,89

2011.gada 15.aprīlis

4.

7,90

2011.gada 15.jūlijs

(pamats – I.B. 2010.gada 12.novembra iesniegums).

2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma Latvijas Republikas „Par nodokļiem un nodevām”24.panta 1.punktu pagarināt nodokļa samaksas termiņu:

2.1. E.M. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu par zemi Ls 22,24 un ēku (mājokli) Ls 5,06 no 2010.gada 15.novembra līdz 2011.gada 15.februārim par īpašumu Jūrmalā, Rīgas ielā 8-16, (pamats – E.M. 2010.gada 4.novembra iesniegums).

2.2. J.Z. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu par ēku (mājokli) Ls 42,89 no 2010.gada 15.novembra līdz 2011.gada 15.februārim par īpašumu Jūrmalā, Mežmalas ielā 1, (pamats – J.Z. 2010.gada 9.novembra iesniegums).

2.3. G.K. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu par zemi Ls 217,47 un ēku (mājokli) Ls 39,33 no 2010.gada 15.novembra līdz 2011.gada 15.februārim par īpašumu Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2a, (pamats – G.K. 2010.gada 10.novembra iesniegums).

2.4. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LIĀNA” (reģistrācijas Nr. 42802000540) nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu par zemi Ls 48,32 un ēku Ls 2366,21 par īpašumu Jūrmalā, Dzintaru prospektā 29 k-2-13 un par ēku Ls 823,21 par īpašumu Jūrmalā, Dzintaru prospektā 29 k-2-601 no 2010.gada 15.novembra līdz 2011.gada 15.februārim (pamats –. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LIĀNA” 2010.gada 14.oktobra un 12.novembra iesniegums).

3. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 2.punktu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „MARTIUM” (reģistrācijas numurs 40003675464) nekustamā īpašuma nodokļa par zemi - Ls 1297.14 samaksas termiņu no 2010.gada 16.augusta, kas iepriekš tika pagarināts līdz 2010.gada 16.novembrim, atkārtoti pagarināt līdz 2011.gada 16.februārim, jo sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MARTIUM” 2010.gada 15.novembrī ir samaksājusi ne mazāk kā 20 procentus no nodokļu parāda summas vai Ls 260 un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa par zemi–Ls 1297.14 samaksas termiņu no 2010.gada 15.novembra līdz 2011.gada 15.februārim par īpašumu Jūrmalā, Viestura ielā 15A, (pamats – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MARTIUM” 2010.gada 12.novembra iesniegums (nodokļa administrācijai iesniegts 2010.gada 13.novembrī).

4. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta septīto daļu, termiņa pagarināšanas (atlikšanas, sadalīšanas) gadījumos, tiek aprēķināta nokavējuma nauda vienas ceturtās daļas apmērā no šā likuma 29.panta otrajā daļā noteiktās nokavējuma naudas par katru dienu visā kavējuma periodā. Ja, pagarinājuma termiņam beidzoties, nodokļu maksātājs nokavētos maksājumus nav pilnā apmērā samaksājis vai samaksas termiņus pagarinājis šajā pantā noteiktajā kārtībā, nokavējuma nauda par parāda nesamaksāto daļu visā kavējuma periodā tiek aprēķināta vispārējā kārtībā un parāds tiek piedzīts bezstrīda kārtībā.

5. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta sesto daļu, nokavēto nodokļa maksājumi veicami, maksājot proporcionāli pamatparādu un nokavējuma naudu.

6. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta 12.daļu, ja nodokļa maksātājs neievēro lēmumā par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu noteiktos termiņus, nodokļu administrācijai ir tiesības atcelt lēmumu par samaksas termiņa pagarināšanu.

7. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta astoto daļu, nokavēto nodokļu samaksas termiņu pagarinājums neatbrīvo maksātāju no pienākuma veikt kārtējos nodokļu maksājumus pilnā apmērā un nodokļu likumos noteiktajos termiņos.

8. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas iela 6, LV-1010), iesniedzot pieteikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis