Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Ir grozījumi ar domes 2011.gada 17.marta 113.lēmumu
Grozīts ar domes 2011.gada 27.janvāra 27.lēmumu

2010.gada 16.decembrīNr. 812

protokols Nr. 36, 2. punkts

Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita
limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē

Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumus Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos”, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2010.gada 1.decembra atzinumu (protokola Nr.1.1-59/04 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt šādu 2011.gada zvejas rīku skaita limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas pilsētas robežās:

Nr.

Zvejas

Nomnieks

Personas

2011. gads

p.

rīka marķ.

(juridiska vai fiziska

kods vai reģ.

Adrese

zivju

reņģu

luču

zivju

reņģu

zivju

k.

nr.

persona)

nr.

tīkli

tīkli

murdi

murdi

stv.

āķi

1

R183/007

zv/s"Staģis 1"

Nr.50001010811

Rīga, Progresa 17

5

4

2

R182/011A

A.Ķ.

***

***

1

1

3

R182/032

N.Ķ.

***

***

1

1

4

R183/038

A.T.

***

***

1

1

5

R186/055

I.J.

***

***

1

1

6

R185/093

N.E.

***

***

1

1

7

R181/120

zv/s"Pumpuri"

Nr.40001002102

Lapmežciems, "Dzelmes"

2

1

8

R183/046

J.Ū.

***

***

1

1

9

R186/004

IK "Penčers"

Nr.40002111512

Jūrmala, Loču 6a

6

4

10

R182/128

O.O.

***

***

1

1

11

R182/144

A.B.

***

***

1

1

12

R182/170

N.B.

***

***

1

13

R186/035

R.J.

***

***

1

1

14

R182/163

I.V.

***

***

1

1

15

R182/175

A.B.

***

***

1

1

16

R182/176

R.V.

***

***

1

1

17

R182/204

D.U

***

***

1

1

18

R182/184

N.G.

***

***

1

1

19

R182/201

I.E.

***

***

1

1

20

R182/183

I.J.

***

***

1

1

21

R182/198

E.B.

***

***

1

1(0)

22

R182/199

O.R.

***

***

1

1

23

R182/017

zv/s "V.Visockis"

Nr.40001015963

Jūrmala, Cīruļu 82

5

5

24

R182/167

J.K.

***

***

1

1

25

R182/202

IK "Kukurznīts", I.T.

Nr.40002150740

Bigauņciems, "Avoti"

2

3(2)

6

1

26

R184/009

N.A.

***

***

1

1

100

27

R182/148

A.A.

***

***

1

1

28

R182/182

S.A.

***

Jūrmala, Birznieka Upīša 7

1

29

R183/026

E.O.

***

***

1

1

30

R182/196

M.K.

***

***

1

1(0)

1

31

R183/031

A.A.

***

***

1

1

32

R182/159

I.R.

***

***

1

1

33

R182/197

J.P.

***

***

1

1(0)

34

R183/008

E.R.

***

***

1

1

1

100

35

R182/159

zv/s "U.Meiera"

Nr.40001010241

Lapmežciems, Ozolu 20

2

5

2

36

R182/177

J.V.

***

***

1

37

R182/194

A.E.

***

***

1

38

R185/040

J.D.

***

***

1

39

zv/s D.Rožkalns

40001913089

Jūrmala, Dundagas iela 2

2

4

2

3

200

40

R182/135

z/s "Jūras līcis"

nr.50001004571

Lapmežciems, "Austrumi"

3

6

2

R

41

R182-253

zv/s "Kauguri"

Nr.40001015959

Jūrmala, Lauku 35-55

6(5)

4

42

R182/185

A.M.

***

***

1

1

43

R182/186

Ļ.M.

***

***

1

1(0)

44

R182/010

zv/s "Pikša"

nr.0001011641

Lapmežciems, Bērzu 2

4

6

45

R182/171

V.M.

***

***

1

46

181/108

z/s"Aldis E" A.Egle

Nr. 40001011656

Lapmežciems, "Kļaviņas"

1

3

1

47

R182/165

IK "Valis A.K."

Nr.40002110235

Lapmežciems, "Skujnieki"

3

3

3

48 Grozīts ar domes
2010.gada 27.janvāris 27.lēmumu

R182/003

G.B.

***

***

1

49

R181/085

IK "Guntis Meiers"

Nr.40002110362 p.k.***

Lapmežciems, Stadiona 4

3

3

4

50

M.G.

***

***

1

51

Z.S.

***

***

1

52

R185/111

z/s "Andrejs I"

nr.40001011088

Jūrmala, Jurģu 6-43

3

2

1111

1

53

M.G.

***

***

1

54

R182/193

D.G.

***

***

1

55

R182/164

K.I.

***

Jūrmala, Viestura 40 lit.5

2

56

R184/014

N.K.

***

***

1

1

57

R182/168

P.G.

***

***

1

58

A.T

***

***

1

59

R186/036

A.K.

***

***

1

60

R182/150

A.K.

***

***

1

61

R 182/153

A.K.

***

***

1

62

R182/131

R.L

***

***

1

1

63

J.K.

***

***

1

1

64

Ģ.Š.

***

***

1

1(0)

1

65

N.G.

***

***

1

1 (0)

66

H.S.

***

***

1

1(0)

67

E.B.

***

***

1

1(0)

68

V.D.

***

***

1

1(0)

69 Grozīts ar domes
2010.gada 27.janvāris 27.lēmumu

A.B.

***

***

1

1(0)

70

K.B.

***

***

1

71

R182-006

R.L.

***

***

1

1

1

100

72

G.R.

***

***

1

1(0)

73

S.K.-K.

***

***

1

1(0)

74

M.E.

***

***

1

75

R182/154

E.P.

***

***

1

1

76

A.T.

***

***

1

1(0)

77

N.V.

***

***

1(0)

1

78

R182/152

V.Š.

***

***

1

1(0)

79

V.K.

***

***

1(0)

80

K.S.

***

***

1(0)

1

81

I.G.

***

***

1(0)

1

82

R182/127

I.Š.

***

***

1

1(0)

83

N.F.

***

***

1

84

V.B.

***

***

1

85

A.D.

***

***

1(0)

1

86

I.D.

***

***

1(0)

1

87

Ē.L.

***

***

1(0)

1

88

E.K.

***

***

1(0)

1

89

Ē.B.

***

***

1

90

A.L.

***

***

1

91

A.T.

***

***

1(0)

92 Grozīts ar domes
2010.gada 27.janvāris 27.lēmumu

R182/174

D.D.

***

***

1

1(0)

93

R182/155

O.P.

***

***

1

1

Pieprasīts

113

103

33

5

9

500

Piešķirts

105

85

33

5

9

500

Limits

105

85

40

18

15

1200

Priekšsēdētājs

G.Truksnis