Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2012.gada 1.novembra 578.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 21.aprīļa 170.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 17.februāra 56.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2010.gada 11.novembrīNr. 751

protokols Nr. 32, 19. punkts

Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda
atklātā projektu konkursā

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piedalīties Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda (ERAF) atbalsta programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.3.1.1.1. apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings” ar projektu „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos”.

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā 2011.gadā Jūrmalas pilsētas domei, kā projekta vadošajam partnerim kopā ar 9 projekta partneriem - komersantiem īstenot projektu, kura kopējās izmaksas sastāda 113 721,45 Ls, t.sk.: Grozīts ar domes 2011.gada 17.februāra 56.lēmumu

2.1. Jūrmalas pilsētas domes, kā projekta vadošā partnera, projekta izmaksas sastāda 21 822,69 Ls apjomā, t.sk. ERAF finansējums 39 jeb 8 538,35 Ls apmērā; Grozīts ar domes 2012.gada 1.novembra 578.lēmumu

2.2. Projekta partneru projekta izmaksas 91 898,76 Ls , t.sk. ERAF finansējums 50% jeb 45 949,39 Ls apmērā (komersantu saraksts un finansējuma dalījums pielikumā) Grozīts ar domes 2012.gada 1.novembra 578.lēmumu

2.3. Papildināts ar domes 2012.gada 1.novembra 578.lēmumu

2.4. Papildināts ar domes 2012.gada 1.novembra 578.lēmumu

2.5. Papildināts ar domes 2012.gada 1.novembra 578.lēmumu

3. Jūrmalas pilsētas domes projekta izmaksu daļas priekšfinansēšanai 2011.gada budžetā paredzēt finansējumu 100% apmērā 21 822,69 LVL.

4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju G.Truksni parakstīt visus projekta pieteikuma dokumentus, kas saistīti ar Jūrmalas pilsētas domes dalību projektā.

5. Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma un ārējo sakaru nodaļas vadītājai G.Ušpelei uzdot sagatavot projekta pieteikumu iesniegšanai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā un sadarbības līgumus ar tūrisma uzņēmējiem par partnerību projektā, kā arī nodrošināt projekta vadību tā apstiprināšanas gadījumā.

6. Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja p.i. L.Maziņai uzdot koordinēt un sekot līdzi projekta norisei.

7. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai (I.Kundziņa) nodrošināt finanšu darbības, atskaites un maksājumus projekta ietvaros.

8. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam ekonomikas un attīstības jautājumos M.Dzenītim.

9. Papildināts ar domes 2011.gada 17.februāra 56.lēmumu; Grozīts ar domes 2011.gada 21.aprīļa 170.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 11.novembra lēmumu Nr.751

(protokols Nr.32, 19.punkts)

Grozīts ar domes 2011.gada 17.februāra 56.lēmumu; Atcelts ar domes 2012.gada 1.novembra 578.lēmumu

Finansējums, LVL

Vadošais partneris

Jūrmalas pilsētas dome

reģistrācijas Nr.

90000056357

21 822,69

[partneris 1]

SIA „Hotel Jūrmala SPA”

reģistrācijas Nr.

40003694427

17 076,69

[partneris 2]

SIA „BBH Investments”, viesnīca „Baltic Beach Hotel”

reģistrācijas Nr.

40103005735

9 271,69

[partneris 3]

SIA „Karavella”, viesu māja „Liena cottagea”

reģistrācijas Nr.

40103005735

3 979,55

[partneris 4]

SIA „Arbat Rīga”, viesnīca „Pegasa Pils”

reģistrācijas Nr.

40003098029

17 076,69

[partneris 5]

SIA „MEETING TOUR Travel & SPA Consultants”

reģistrācijas Nr.

40003703151

10 351,69

[partneris 6]

SIA „Baltijas Ceļojumu Grupa”

reģistrācijas Nr.

40003482252

3 614,55

[partneris 7]

SIA „Laimtūre”

reģistrācijas Nr.

40003522199

12 561,69

[partneris 8]

SIA „Latvia Tours”

reģistrācijas Nr.

40103042144

8 181,69

[partneris 9]

Biedrība „Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija”

reģistrācijas Nr.

40008020749

9 784,55

Kopā finansējuma apjoms

113 721,45