Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 9.septembrīNr. 622

protokols Nr. 25, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.662
„Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumu Nr.34 „Jūrmalas pilsētas domes iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisijas nolikums”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.662 „Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju”,

 1. Lēmuma 2.1.punktu izsakot sekojošā redakcijā:

  „2.1. Romualds Ražuks – Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētājs”.

 2. Lēmuma 2.6.punktu izsakot sekojošā redakcijā:

  „2.6. Iveta Mantromoviča – Jūrmalas pilsētas domes izglītības nodaļas vispārizglītojošo skolu speciāliste”.

 3. Lēmuma 2.9.punktu izsakot sekojošā redakcijā:

  „2.9. Tatjana Ļihačova”.

 4. Lēmuma 2.14.punktu izsakot sekojošā redakcijā:

  „2.14. Solvita Gernere”.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks


Spēkā esošā redakcija