Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2010.gada 8.jūlijāNr.57

Protokols Nr.19, 4.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.11
„Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” nolikums”

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.11 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” nolikums”, 5.punktu izsakot sekojošā redakcijā:

„5. Iestādes juridiskā adrese: Salaspils iela 4, Jūrmala, LV-2010, Latvija.”

Priekšsēdētājs

R.Ražuks


Spēkā esošā redakcija

Lejupielāde: DOC un PDF