Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.februārīNr.147

protokols Nr.4, 28. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2006.gada 3.maija lēmumā Nr.428
„Sākumskolas „Taurenītis” Sporta nama
izmantošanas un maksas pakalpojumu kārtība”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 3.maija lēmuma Nr.428 „Sākumskolas „Taurenītis” Sporta nama izmantošanas un maksas pakalpojumu kārtība” 3.punktā, izsakot to šādā redakcijā:

„3. Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēm un Jūrmalas pilsētas domes organizētajiem sporta pasākumiem sākumskolas „Taurenītis” Sporta nama izmantošanu noteikt bez maksas”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Grozītais dokuments