Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2010.gada 29.aprīlīNr.53

Protokols Nr.10, 3.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.februāra nolikumā Nr.6
„Jūrmalas mākslas skolas nolikums”

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.februāra nolikumā Nr.6 „Jūrmalas mākslas skolas nolikums”:

 1. Nolikuma 5.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

  „5. Izglītības iestādes pilns nosaukums: Jūrmalas mākslas skola. JMS juridiskā adrese: Muižas iela 7, Jūrmala, LV-2010”;

 2. Nolikuma 18.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

  „18. Direktoru pieņem darbā un atbrīvo no darba Jūrmalas pilsētas dome, saskaņojot ar Kultūras ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju”;

 3. Nolikuma 19.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

  „19. Par JMS direktoru var strādāt persona, kurai ir augstākā pedagoģiskā vai augstākā profesionālā un pedagoģiskā izglītība un vismaz 3 gadu ilgs pedagoģiskā darba stāžs”.

 4. Nolikuma 50.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

  „50. JMS reorganizē vai likvidē Jūrmalas pilsētas dome, saskaņojot ar Kultūras ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Spēkā esošā redakcija

Lejupielāde: DOC un PDF