Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 30.jūlijāNr.576

protokols Nr.19, 2. punkts

Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām” 9.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Izsludināt Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanu līdz 2009.gada 12.augustam.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai (I.Čaklais) publicēt paziņojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei (I.Kalvāne) pēc pieteikšanās termiņa beigām apkopot pieteikumus un sagatavot lēmuma projektu izskatīšanai domes sēdē.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics