Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009.gada 13.augusta 653.lēmumu

2009.gada 14.maijāNr.323

protokols Nr.9, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 11.jūnija lēmumā Nr.118
„Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām” 9.pantu un 11.panta 4.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 23.aprīļa lēmumu Nr.296 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 11.jūnija lēmumā Nr.118 „Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Izteikt lēmuma 2.3.punktu sekojošā redakcijā:

    „2.3.Sandra Balča”.

  2. Jūrmalas pilsētas domes administratīvai pārvaldei (I.Kalvāne) informēt Latvijas Republikas Centrālo vēlēšanu komisiju par izmaiņām Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas sastāvā un sniegt nepieciešamo informāciju par vēlēšanu komisijas locekli.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis


Grozītais lēmums Nr.118