Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009.gada 13.augusta 653.lēmumu

2009.gada 23.aprīlīNr.296

protokols Nr.8, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 11.jūnija lēmumā Nr.118
„Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām” 9.pantu un 11.panta 4.punktu un saskaņā ar Lolitas Bredermanes iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Izslēgt Lolitu Bredermani no Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas sastāva.

  2. Izsludināt Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanu līdz 2009.gada 12.maijam.

  3. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai (I.Blumfelde) publicēt paziņojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  4. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei (I.Kalvāne) pēc pieteikšanās termiņa beigām apkopot pieteikumus un sagatavot lēmuma projektu izskatīšanai domes sēdē.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis


Grozītais lēmums Nr.118