Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Nav parakstīts

2008.gada 07.augustāNr.686

protokols Nr.27, 8. punkts

Par Jūrmalas pilsētas peldvietu
zonējuma projekta apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes attīstības un vides jautājumu komitejas 2008.gada 9.jūlija atzinumu (protokols Nr.1.1-59/07), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1.           Apstiprināt Jūrmalas pilsētas peldvietu zonējumu saskaņā ar pielikumu.

  2.           Noteikt, ka apstiprinātais Jūrmalas pilsētas peldvietu zonējums stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūniju.

Priekšsēdētājs

Nav parakstīts

R.MunkevicsPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2008.gada 7.augusta lēmumu Nr.686

(protokols Nr.27,  8.punkts)

PASKAIDROJUMA RAKSTS PELDVIETU ZONĒJUMA PROJEKTAM

JŪRMALAS PILSĒTĀ

Atbilstoši LR MK 04.07.2006. noteikumiem Nr.563 „Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 11.augusta noteikumos Nr.300 „Peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumi”„ Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ir noteiktas 11 peldvietas Rīgas jūras līča piekrastē: Asari, Bulduri, Dubulti, Dzintari, Jaunķemeri, Kauguri, Lielupe, Majori, Melluži, Pumpuri, Vaivari.

Pašvaldības uzdevums atbilstoši šiem noteikumiem ir iezīmēt peldvietas teritorijas plānojumā. Savukārt peldvietas zemes īpašniekam vai valdītājam ir jāizstrādā peldvietu projekti, kuri jāsaskaņo Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē.

Jūrmalas pašvaldībā 2004.gada 24.augustā ir izdoti saistošie noteikumi Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi”, kas nosaka kādas darbības pieļaujamas peldvietās un pludmalē.

Priekšlikums peldvietu zonējumam izstrādāts ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus, esošo situāciju dabā, kā arī Jūrmalas domes struktūrvienību priekšlikumus un ierosinājumus.

Izstrādātā zonējuma mērķis ir:

Izveidot optimālu peldvietu izmantošanas priekšlikumu, lai sabalansētu dažādās peldvietas izmantošanas iespējas, veidus un intereses.

Plānojumā tiek piedāvāti šādi zonējuma veidi:

1)        Mierīgā atpūtas zona - paredzēta apmeklētājiem, kas vēlas sauļoties, atpūsties kopā ar maziem bērniem, kuru rotaļu laukumi arī paredzēti šajās zonās. Šajā zonā var atrasties arī kafejnīcas un saldējuma un atspirdzinošu dzērienu nojumes. Mierīgās atpūtas zonā pieļaujama arī ģērbtuvju, tualešu un nomas punktu (arī katamarānu un citu nemotorizētu peldlīdzekļu, izņemot vindsērfingu un kaitbordu) izvietošana.

2)        Aktīvās atpūtas zona - tajā var atrasties bērnu rotaļu laukumi un īpaši aprīkotas sporta zonas. Aktīvajā atpūtas zonā pieļaujama arī individuāla bumbas, badmintona un citu pludmalei piemērotu spēļu spēlēšana; Aktīvās atpūtas zonās pēc attiecīgas pašvaldības atļaujas saņemšanas pieļaujama arī publisku pasākumu organizēšana (diskotēkas, vasaras koncerti u.c. uzvedumi un pasākumi); Aktivitātes ar vindsērfingu, kaitbordu u.c. aktīviem peldlīdzekļiem, kas varētu traucēt peldētājiem, plānotas ārpus peldvietu robežām, taču šo peldlīdzekļu nomas punkti var atrasties aktīvās atpūtas zonā, ja nokļūšanai ūdenī ierīkoti speciāli ar bojām norobežoti koridori.

3)        Gājēju koridori - pretī nobrauktuvēm uz peldvietu 20 m uz abām pusēm no ielas ass. Šajās zonās netiek paredzēta nekāda peldvietu aprīkojuma izvietošana. Šī zona var tikt izmantota piebraukšanai, lai pievestu peldvietai nepieciešamo aprīkojumu un preces, kā arī lai izceltu ūdens motociklus un citus peldlīdzekļus, kuru izmantošana atļauta aiz peldēšanai paredzētās ūdens teritorijas robežas.


Tabulā  parādītas peldvietas secībā sākot no Lielupes līdz Jaunķemeriem ar plānojuma pamatojumiem

 

Peldvieta

Robežas

Zonējumi

Ierosinājumi attiecībā uz pludmales izmantošanu

Nomnieki

Piezīmes

Lielupe

600 m uz abām pusēm no 36.līnijas

Mierīgās atpūtas zona plānota no 36. Līnijas uz Lielupes grīvas pusi;
Aktīvās atpūtas zona plānota uz centra pusi no 36.līnijas;
25 m uz abām pusēm no 36.līnijas ass - gājēju koridors;
1 km attālumā no 36.līnijas uz Lielupes grīvas pusi tiek piedāvāta iespēja ierīkot peldvietu nūdistiem

600 m attālumā no 36.līnijas uz Lielupes grīvas pusi sākas zona vindsērfinga lietotājiem;

200 m attālumā no krasta līnijas - zona ūdens motociklu lietotājiem. Piekļūšanai ūdenim izmantojams gājēju koridors

2007.gadā pludmale šajā zonā nav bijusi iznomāta

Mierīgās atpūtas zonā paredzēts arī bērnu rotaļu laukums;

No 36.līnijas - izeja uz jūru cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Lielupe 2

12.līnija - P.Stradiņa iela - 18.līnija

Mierīgās atpūtas zona - no P.Stradiņa ielas līdz 12.līnijai un no 18.līnijas līdz 20.līnijai;

Aktīvās atpūtas zona - no P.Stradiņa ielas līdz 18.līnijai; Sporta zona P.Stradiņa ielas līdz 17.līnijai;

Gājēju koridors - 25 m uz abām pusēm no P.Stradiņa ielas ass.

SIA „Euro Decors”;

SIA „Natalex”,

Jāparedz glābēju postenis

Bulduri

Kr.Barona iela - 9.līnija

Mierīgās atpūtas zona - no 7.līnijas līdz Kr.Barona ielai; Bērnu rotaļu laukumi uz abām pusēm no 6.līnijas;

Aktīvās atpūtas zona - no 7. līdz 9. Līnijai; no Vienības prosp. līdz 9.līnijai - sporta zona;

Gājēju koridors - 25 m uz abām no Vienības prosp. ass.

Izmantojama katamarāniem un ūdens velosipēdiem

SIA „Euro Decors” (9.līnija-vienības pr.)

SIA „B-52” (6.līn.-5.līnija)

SIA „96” (5.līn.-4.līnija)

SIA „Rijnieki” (4.-3.līn)

SIA”Natalex”(2.)

No Vienības prosp. - izeja uz jūru cilvēkiem ar kustību traucējumiem

6.līnijā - glābšanas stacija

Dzintari

Turaidas iela – Drustu iela

Mierīgās atpūtas zona - no Drustu ielas līdz Gulbenes ielai; No Gulbenes ielas uz centra pusi paredzēts bērnu rotaļu laukums;

Aktīvās atpūtas zona - no Gulbenes ielas līdz Turaidas ielai;
Sporta zona paredzēta no Rūjienas līdz Ļaudonas ielai;
Gājēju koridors 25 m uz abām pusēm no Turaidas un Piestātnes ielām.

Izmantojama katamarāniem un ūdens velosipēdiem

Varētu tikt rīkoti publiski pasākumi aktīvajā atpūtas zonā

SIA „pie Gerama”,

SIA „Drukas darbu aģentūra”,

a/s”Fēnikss”,

SIA „Dzintaru koncertzāle”

Peldvietas Dzintari un Majori nosakāmas atsevišķi, kas atbilstu MK noteikumiem. Zilā karoga godalga arī piešķirta tikai Majoru peldvietai.

Majori

Turaidas iela - Ērgļu iela

Mierīgās atpūtas zona – no Teātra ielas līdz Tirgoņu ielai; Bērnu rotaļu laukums paredzēts pie Pilsoņu ielas;

Aktīvās atpūtas zona - starp Turaidas un Teātra ielām un no Tirgoņu ielas līdz Ērgļu ielai. No Tirgoņu ielas līdz Kaiju ielai paredzēta sporta zona;

Gājēju koridors - 25 m uz abām pusēm no Turaidas ielas.

Izmantojama katamarāniem un ūdens velosipēdiem

Varētu tikt rīkoti publiski pasākumi aktīvajā atpūtas zonā no Turaidas ielas līdz Viktorijas ielai

SIA „Dzintaru koncertzāle”

SIA „Strautleja”,

SIA „Pato Euro Trading”, SIA „Baltic Hotel Group”, SIA „Dablins”, Sia „HAR Džo”, SIA „Sajure Invest”;

Pie Pilsoņu ielas atrodas glābšanas stacija.

No Turaidas un Pilsoņu  ielām - izeja uz jūru cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Dubulti

Amulas iela - Parka iela + 100m

Mierīgās atpūtas zona - no Kļavu ielas līdz Parka ielai + 100m, paredzot tajā 3 bērnu rotaļu laukumus;

Aktīvās atpūtas zona – no Amulas ielas līdz Kļavu ielai; starp Kļavu un Amulas ielām paredzēta speciāli aprīkota sporta zona;

Gājēju koridors - 25 m uz abām pusēm no Baznīcas un Kļavu ielām.

Izmantojama katamarāniem, ūdens velosipēdiem

Izmantojama ūdens motocikliem, izveidojot ar bojām norobežotu koridoru izbraukšanai krastā – pretī Baznīcas ielai.

SIA „96”

SIA „Vasol”

Kļavu ielā atrodas glābšanas stacija;

Papildus uzstādāms pilons ar norādēm pie Baznīcas ielas;

No Baznīcas ielas - izeja uz jūru cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Pumpuri

Upes iela - Līgatnes iela

Mierīgās atpūtas zona – no Gaujas ielas līdz Līgatnes ielai; paredzēts bērnu rotaļu laukums no Līgatnes ielas uz Dubultu pusi

Aktīvās atpūtas zona - no Upes ielas līdz Gaujas ielai;

Gājēju koridors - 25 m uz abām pusēm no Upes un Līgatnes ielām.

Izmantojama kaitbordam aktīvās atpūtas zonā

SIA „Smart production”

Informatīvā zīme atrodas pie Līgatnes ielas - būtu jāizvieto papildus pilons pie Salacas ielas

Melluži

Dārza iela - Stūrmaņu iela (šādas robežas piedāvātas ņemot vērā glābšanas stacijas atrašanās vietu)

Mierīgās atpūtas zona - no Dārza ielas līdz Mežsargu ielai ar bērnu rotaļu laukumiem; (No Peldu ielas līdz Rožu ielai ar 2 bērnu rotaļu laukumiem);

Aktīvās atpūtas zona ar sporta zonu - no Mežsargu ielas līdz Stūrmaņu ielai; (no Upes ielas līdz Peldu ielai, iekļaujot sporta zonu no Rožu ielas līdz Zaru ielai)

Gājēju koridors - 25 m uz abām pusēm no Dārzu ielas (un Upes ielas)

Glābšanas stacija pie Rožu ielas

Asari

Selgas iela - Birzes iela

Mierīgās atpūtas zona - no Dzimtenes ielas līdz Birzes ielai;

Aktīvās atpūtas zona - no Dzimtenes ielas līdz Selgas ielai ar sporta zonu no Dzimtenes ielas līdz Vārpu ielai + 50 m;

 Gājēju koridors 25 m uz abām pusēm no Dzimtenes ielas

Izmantojama ūdens motocikliem 200 m no krasta līnijas, izveidojot ar bojām norobežotu koridoru nokļūšanai ūdenī;

Izmantojama arī kaitbordam.

SIA „Elmo JS”,

SIA „Tops 2000”

Jāplāno glābšanas posteņa izvietošana.

Vaivari 1 
Vaivari 2

Gaidas iela - Skautu iela


150 m uz katru pusi no Atbalss ielas

Mierīgās atpūtas zona - no Vēju ielas līdz Gaidas ielai; Jāparedz bērnu rotaļu laukums

Aktīvās atpūtas zona - no Vēju ielas līdz Skautu ielai

Gājēju koridors - 25 m uz abām pusēm no Vēju ielas

Mierīgās atpūtas zona - no Atbalss ielas Kauguru virzienā, ar bērnu rotaļu laukumu;
Aktīvās atpūtas zona - no Atbalss ielas centra virzienā ; Šajā zonā paredzēta arī sporta zona volejbolistiem.

Ņemot vērā rehabilitācijas centra tuvumu, var tikt plānotas aktivitātes ūdenī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

SIA „Askanio” pie Atbalss ielas

Vēju ielā - izeja uz jūru cilvēkiem ar kustību traucējumiem;

Jāplāno glābšanas posteņa izvietošana.

Kauguri

600 m uz abām pusēm no Kapteiņa Zolta ielas

Mierīgās atpūtas zona - no Kapteiņa Zolta ielas 300 m centra virzienā un no sporta zonas robežas Jaunķemeru virzienā līdz peldvietas beigām;

Aktīvās atpūtas zona - 300 m speciāli aprīkota sporta zona (volejbola laukumi, futbola vārti) no bērnu rotaļu laukuma Jaunķemeru virzienā;
Gājēju koridors 30 m uz abām pusēm no Kapteiņa Zolta ielas.

Pieļaujama ūdens motociklu izmantošana 200 m no krasta līnijas pretī Kapteiņa Zolta ielai, nokļūšanu ūdenī norobežojot ar bojām;

Aiz peldvietas rietumu robežas varētu tikt plānota vējdēļu un kaitbordu izmantošana

SIA „Zaļais”,

SIA „Pie māsām”

Glābšanas stacija atrodas pie Kapteiņa Zolta ielas;

Gājēju koridors paplašināts, ievērojot lielo cilvēku skaitu un noteces uz jūru

Jaunķemeri

600 m uz abām pusēm no Jaunķemeru ceļa

Mierīgās atpūtas zona - no Brīzes ielas līdz peldvietas rietumu robežai;

Aktīvās atpūtas zona - no Brīzes ielas līdz peldvietas austrumu robežai;

Gājēju koridors - 25 m uz abām pusēm no Jaunķemeru ceļa un Brīzes ielas;

Pieļaujama ūdens motociklu izmantošana 200 m no krasta līnijas pretī Jaunķemeru ceļam, nokļūšanu ūdenī norobežojot ar bojām;

Ir glābšanas stacija pie Brīzes ielas;

Peldvietai piešķirts Zilais Karogs;

Msc. Environ E.Pfeifers

14/04/2008