Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Izmaiņa ar Domes 2010.gada 28.janvāra 74.lēmumu
Spēkā esošā redakcija
2008.gada 22. maijāNr.412

protokols Nr.21, 9. punkts

Par iestāšanos starptautiskā pašvaldību vides organizācijā
Kommunenes Internationale Miljløorganisasjon (KIMO)

Pamatojoties uz Starptautiskās pašvaldību vides organizācijas KIMO pārstāvju vizīti Jūrmalā un iepazīstoties ar organizācijas statūtiem un mērķiem, kas galvenokārt saistīti ar piesārņojuma novēršanu Ziemeļjūrā un tagad arī Baltijas jūrā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Iestāties starptautiskajā pašvaldību vides organizācijā KIMO ar 2008.gada 1.jūliju.

  2. Paredzēt izmaiņas pašvaldības budžetā dalības maksai 1606,95 EUR.

  3. Par kontaktpersonu sadarbībai ar organizāciju noteikt Jūrmalas pilsētas domes vides un attīstības jautājumu komitejas priekšsēdētāju J.Griķi.Izmaiņa ar Domes 2010.gada 28.janvāra 74.lēmumu

  4. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram G.Truksnim.Izmaiņa ar Domes 2010.gada 28.janvāra 74.lēmumu

Priekšsēdētājs

R.Munkevics