Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2007.gada 13. septembrīNr.44

Protokols Nr.18, 20.punkts

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru prospektā 17, Bulduru prospektā 19 un Bulduru prospektā 21 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 72.punktu un
2005.gada 9.marta lēmumu Nr.142 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu kvartālam
Jūrmalā, starp 4.līniju, 5.līniju, Bulduru prospektu
un plānoto veloceliņu un gājēju ielu” un 2005.gada 3.augusta lēmumu Nr.268
„Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 9.marta lēmumā
Nr.142 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu kvartālam
Jūrmalā, starp 4.līniju, 5.līniju, Bulduru prospektu
un plānoto veloceliņu un gājēju ielu” ”

  1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru prospektā 17, Bulduru prospektā 19 un Bulduru prospektā 21 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF