Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2007.gada 12. jūlijāNr.22

Protokols Nr.14, 48.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā,
reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība”

Izteikt saistošo noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:

„4. Citi palīdzības veidi:

4.1. Pašvaldība var sniegt palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu. Palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu pašvaldība sniedz tādā secībā, kādā reģistrēti iesniegumi par attiecīgā veida palīdzības saņemšanu.

4.2. Pašvaldība var noslēgt dienesta dzīvojamās telpas īres līgumus ar pašvaldībā vai tās iestādēs strādājošām personām. Īres līgums šajā punktā paredzētajā gadījumā ir slēdzams, ievērojot un izpildoties likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 23. un 26.panta nosacījumiem.

4.3. Lēmumu par dienesta dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu pieņem noteikumu 1.5.punkta kārtībā.”

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF