Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2008.gada 17. janvāra 8.lēmumu

2007.gada 19. aprīlisNr.352

protokols Nr.8, 10. punkts

Par braukšanas maksas atvieglojumiem
Jūrmalas pilsētas maršruta autobusos

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 19.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 1999.gada 2.novembra noteikumu Nr.370 „Noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā” 2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt tiesības iegādāties braukšanas maksas atvieglojumus Jūrmalas pilsētas maršruta autobusos, izņemot ekspresi, sekojošām pasažieru kategorijām:

1.1. Jūrmalas pilsētā pamata dzīvesvietu deklarējušiem vispārizglītojošo skolu klātienes skolēniem – Ls 8,00 no skolēna mēnešbiļetes cenas maksā pašvaldība;

1.2. Jūrmalas pilsētā pamata dzīvesvietu deklarējušām nepamatoti politiski represētām personām – 100% apmērā no braukšanas maksas sedz pašvaldība;

1.3. Jūrmalas pilsētā pamata dzīvesvietu deklarējušiem iedzīvotājiem, kuri ir sasnieguši 75 gadu vecumu un trešās grupas redzes un dzirdes invalīdiem – 100% apmērā no braukšanas maksas sedz pašvaldība;

1.4. Jūrmalas pilsētā pamata dzīvesvietu deklarējušiem pensionāriem – Ls 0,19 apmērā no vienreizējās braukšanas biļetes maksas sedz pašvaldība.

2. Noteikt, ka braukšanas maksas atvieglojumi 1.3.punktā un 1.4.punktā noteiktām pasažieru kategorijām ir spēkā darba dienās no plkst.10.00 un brīvdienās bez ierobežojumiem. 1.1.punktā un 1.2.punktā noteiktām personu kategorijām braukšanas maksas atvieglojumus var izmantot bez ierobežojuma.

3. Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldei izstrādāt kārtību un organizēt skolēnu mēneša biļešu braukšanas maksas atvieglojumu kompensāciju izmaksu un braukšanas karšu izsniegšanu 1.2., 1.3. un 1.4.punktā noteiktām pasažieru kategorijām.

4. Noteikt, ka lēmums par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršruta autobusos stājas spēkā ar 2007.gada 1.maiju.

5. Ar 2007.gada 1.maiju atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 2.aprīļa lēmumu Nr.216 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršruta autobusos”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics