Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 9.jūlija 31.nolikumu

2007.gada 6. decembrīNr.9

Protokols Nr.23, 5.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija nolikumā
Nr.4 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums”

 1. Izdarīt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija nolikumā Nr.4 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums”:

  1.1. Nolikuma 1.punkta 1.rindkopā vārdus „Jūrmalas pilsētas sporta skola” aizstāt ar vārdiem „Jūrmalas Sporta skola”.

  1.2. Izteikt nolikuma 4.punktu šādā redakcijā:

  „4. Skolas juridiskais statuss ir pastarpinātais pārvaldes iestādes statuss. Skolas juridiskā adrese: Nometņu ielā 2b, Jūrmalā, LV-2016.”

  1.3. Izteikt nolikuma 21.punktu šādā redakcijā:

  „21. Skolas mērķauditorija ir bērni un jaunieši no 5 līdz 25 gadu vecumam.”

 2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija nolikumā Nr.4 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums” stājas spēkā ar 2007.gada 1.decembri.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF