Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2007.gada 12.jūlija 21.saistošajiem noteikumiem

2006.gada 19.oktobrīNr.28

Protokols Nr. 25, 5.punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija saistošo noteikumu Nr.15
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.13
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”” spēka zaudēšanas atzīšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Atzīt par spēku zaudējušus Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija saistošos noteikumus Nr.15 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2006.gada 7.jūlijs, Nr.107).

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF