Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2006.gada 19.oktobrīNr.1019

protokols Nr.25, 34. punkts

Par metu projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu

Pamatojoties uz žūrijas komisijas 2006.gada 10.oktobra atzinumu, metu projektu konkursa nolikumu, kā arī ievērojot Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likuma 78.pantā noteiktās prasības, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atzīt par notikušu metu projektu konkursu ēkas Jūrmalā, Dubultu prospektā 1 lit.2 rekonstrukcijai un apstiprināt tā rezultātus.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics