Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2012.gada 9.augusta 419.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 19.augusta 589.lēmumu
Izmaiņas ar Domes 2008.gada 07.augusta 687.lēmumu

2005.gada 8.decembrīNr.560

protokols Nr.24, 7. punkts

Par maksas pakalpojumiem sākumskolā „Taurenītis”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 20.jūnija nolikuma Nr.25 „Sākumskolas „Taurenītis” nolikums” 56.3.2.punktu un 47.punktu, Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2005.gada 1.decembra lēmumu (protokols Nr.1.1-58/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt skolēnu ēdināšanas maksu:
 2. ; Izmaiņa ar domes 2010.gada 19.augusta 589.lēmumu

  Nr.p.k.

  Pakalpojuma nosaukums

  Maksa (Ls)

  1.

  Brokastis

  0,25

  2.

  Pusdienas

  1,00

  3.

  Launags

  0,25

 3. Apstiprināt maksu par silto dzērienu tirdzniecību no automāta „Vendor Coffee Fresh Vision” ar stenda un monētmehānismu:
 4. Nr. p.k.

  Dzēriena nosaukums

  Cena (Ls)

  1.

  Kafija melna

  0,25

  2.

  Šķīstošā kafija espresso

  0,30

  3.

  Mocca (kafija, šokolāde)

  0,30

  4.

  Kafija ar pienu

  0,30

  5.

  Vīnes kafija

  0,30

  6.

  Cappuccino (kafija, šokolāde, piens)

  0,30

  7.

  Šokolāde

  0,20

  8.

  Karstais upeņu dzēriens

  0,20

  9.

  Citronu tēja

  0,15

  10.

  Ūdens aukstais

  0,05

 5. Apstiprināt sporta nama „Taurenītis” nomas maksas:
 6. Atcelts ar Domes 2006.gada 19.oktobra 1022.lēmumu

  Nr.

  p.k.

  Pakalpojuma veids

  Mērvienība

  Cena (Ls)

  Darba dienās

  Sestdienās, svētdienās, svētku dienās

  1.

  Sporta spēļu zāles noma

  grupa/stundā

  15,00

  16,50

  2.

  Aerobikas zāles noma

  grupa/stundā

  8,00

  9,00

  3.

  Trenažieru zāles noma

  grupa/stundā

  6,00

  7,00

  4.

  Trenažieru zāles apmeklējums

  1 cilv./stundā

  0,50

  0,60

  5.

  Saunas kompleksa noma

  grupa/stundā

  6,00

  7,00

  6.

  Saunas apmeklējums

  1 cilv./stundā

  0,50

  0,60

 7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 3.novembra lēmumu Nr.744 „Par bērnu ēdināšanas maksu sākumskolā „Taurenītis””.
 8. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai (E.Imša) nodrošināt lēmuma publicēšanu laikrakstā „Jūrmalas Ziņas”.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta