Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009.gada 13.augusta 653.lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2009.gada 14.maija 323.lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2009.gada 23.aprīļa 296.lēmumu
Spēkā esošā redakcija
2005.gada 11.jūnijāNr.118

Protokols Nr.12, 1.punkts

Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām” prasībām, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot Jūrmalas pilsētu vēlēšanu komisiju 7 cilvēku sastāvā.
 2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju šādā sastāvā:
 3. 2.1. Ināra Andžāne;

  2.2. Ilona Beitāne;

  2.3. Lolita Bredermane;Izmaiņa ar Domes 2009.gada 14.maija 323.lēmumu

  2.4. Aivars Griķis;

  2.5. Vaira Leiškalne;

  2.6. Ingrīda Madisone;

  2.7. Agnese Zeltiņa.

 4. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei (I.Kalvāne) līdz 2005.gada 13.jūnijam informēt Centrālo vēlēšanu komisiju par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas izveidošanu un sniegt nepieciešamo informāciju par vēlēšanu komisijas locekļiem.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta