Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2008.gada 13.novembra 950 .lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2008.gada 11.augusta 729 .lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2006.gada 2.novembra 1044 .lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2006.gada 27.jūlija 693 .lēmumu
Ir izmaiņas ar Domes 2006.gada 18.maija 434 .lēmumu
Mainīts ar Domes 2005. gada 17. augusta 298. lēmumu
Mainīts ar Domes 2005. gada 22. jūnijā 122. lēmumu
Mainīts ar Domes 2005. gada 25. maija 94. lēmumu
Spēkā esošā redakcija
2005.gada 27.aprīlīNr.35

Protokols Nr.6, 5.punkts

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 25. maija 94. lēmumu

Par iepirkumu komisiju

Par Jūrmalas pilsētas domes
pašvaldības iepirkumu komisiju
pašvaldības iepirkumu veikšanā,
kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” 23.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta „Iepirkuma komisijas darbības noteikumi”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt pašvaldības iepirkumu komisiju sekojošā sastāvā:
 2. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2006.gada 27.jūlija 693 .lēmumu
  1.1. J.Griķis, izpilddirektora vietnieks 1.1. Igors Dreija, deputāts

  1.2. A.Tukāne, finanšu pārvaldes vadītāja;

  1.3. G.Smalkā, labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja;Izmaiņa ar Domes 2008.gada 11.augusta 729 .lēmumu

  1.4. E.Rakiša, juridiskās pārvaldes vadītāja;

  1.5. A.Priede, iepirkumu nodaļas vadītāja;Izmaiņa ar Domes 2008.gada 11.augusta 729 .lēmumu

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2006.gada 27.jūlija 693 .lēmumu
  1.6. M.Demme, būvniecības un transporta nodaļas vadītājs 1.6. Igors Filozofovičs, komisijas loceklis

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2006.gada 2.novembra 1044 .lēmumu
  1.7. A.Rudzītis, pašvaldības kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs Izmaiņa ar Domes 2008.gada 11.augusta 729 .lēmumu 1.7. A.Rudzītis, pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājs Izmaiņa ar Domes 2008.gada 11.augusta 729 .lēmumu

  1.8. A.Millers, komisijas loceklis;

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 22. jūnijā 122. lēmumu
  1.9. M.Priede, komisijas loceklis; 1.9. D.Urbanovičs, domes priekšsēdētāja vietnieks.
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 17. augusta 298. lēmumu Izmaiņa ar Domes 2006.gada 27.jūlija 693 .lēmumu
  1.10. M.Baltrums, komisijas loceklis; 1.10. Andrejs Šnepsts, komisijas loceklis 1.10. Mihails Mironovičs, komisijas loceklis

  1.11. R.Zaicevs, komisijas loceklis;Izmaiņa ar Domes 2008.gada 11.augusta 729 .lēmumu

  1.12. A.Bērziņš, komisijas loceklis;

  1.13. Ģ.Trencis, komisijas loceklis;Izmaiņa ar Domes 2008.gada 11.augusta 729 .lēmumu

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 17. augusta 298. lēmumu
  Svītrot 1.14.punktu. 1.14. Jānis Kuzins, komisijas loceklis Izmaiņa ar Domes 2008.gada 11.augusta 729 .lēmumu

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2006.gada 27.jūlija 693 .lēmumu Izmaiņa ar Domes 2006.gada 2.novembra 1044 .lēmumu
  1.15. G.Grūba, komisijas loceklis. Izmaiņa ar Domes 2008.gada 11.augusta 729 .lēmumu 1.15. Guntars Polis, domes priekšsēdētāja padomnieksIzmaiņa ar Domes 2008.gada 11.augusta 729 .lēmumu

  1.16.Izmaiņa ar Domes 2008.gada 11.augusta 729 .lēmumu

  1.17. Izmaiņa ar Domes 2008.gada 11.augusta 729 .lēmumu

 3. Ievēlēt par komisijas:
 4. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2006.gada 27.jūlija 693 .lēmumu Izmaiņa ar Domes 2006.gada 2.novembra 1044 .lēmumu
  2.1. priekšsēdētāju J.Griķi 2.1. D.Urbanoviču 2.1. J.Kuzins

  2.2. priekšsēdētāja vietnieku A.Rudzīti;

  2.3. sekretāru I.Ķīsi.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 25. maija 94. lēmumu
  21. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram:

  1) nepieciešamības gadījumā nodrošināt speciālistu ar padziļinātām zināšanām konkrētā iepirkumā iekļaušanu komisijā.

  2) izveidot iepirkumu komisijas Jūrmalas pilsētas domes iepirkumiem, kad paredzēts piemērot cenu aptaujas procedūras.”

 5. Uzdot pašvaldības iepirkumu komisijai līdz 2005.gada 25.maijam izstrādāt un iesniegt Jūrmalas pilsētas domei apstiprināšanai pašvaldības iepirkumu komisijas nolikumu, kas izstrādāts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
 6. Uzskatīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.marta lēmumu Nr.189 „Par pašvaldības iepirkumu komisijas izveidošanu” un Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.marta nolikumu Nr.9 „Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisijas nolikums”.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta