Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 19.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

2004.gada 29.decembrī

Nr. 24

Jūrmalā

(protokols Nr.28, 6.punkts)

Par Jūrmalas pašvaldības aģentūras „Jūrmalas Sociālās aprūpes centrs”
publiskajiem maksas pakalpojumiem

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas Publisko aģentūru likuma 25.panta pirmo un otro daļu

  1. Jūrmalas pilsētas dome nosaka, ka Jūrmalas pašvaldības aģentūra „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” sniedz par maksu publiskos pakalpojumus – aprūpes pakalpojumus pensijas vecuma personām.
  2. Maksu par Jūrmalas pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” sniegtajiem pakalpojumiem nosaka Jūrmalas pilsētas dome.
  3. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis