Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2010.gada 11.februāra 169.lēmumu

2004.gada 3.novembrīNr.755

Par komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Būvniecības likuma 7.pantu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumu Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” 3., 8., 9. un 20.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas (turpmāk tekstā – komisija) sekojošu sastāvu:
 2. 1.1. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes būvinspektors – komisijas priekšsēdētājs;

  1.2. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes arhitekts;

  1.3. būvdarbu pasūtītājs;

  1.4. būvprojekta autors;

  1.5. valsts būvinspektors.

 3. Šī lēmuma 1.1.-1.5.punktā norādītie komisijas locekļi katras konkrētās būves pieņemšanai ekspluatācijā tiek konkretizētas Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes vadītāja rīkojumā.
 4. Komisijas parakstītu aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprina Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes vadītājs.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis