Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009.gada 29. janvāra 39.lēmumu
Izmaiņas ar Domes 2006.gada 19.oktobraa 990.lēmumu
Spēkā esošā redakcija
2004.gada 12.maijāNr.314

Par Jūrmalas pilsētas rakšanas darbu
atļauju izsniegšanas komisiju

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 24.decembra lēmumu Nr.848 „Par domes struktūrvienību pārstrukturizāciju” un 2004.gada 1.februārī veiktajam izmaiņām štatu sarakstos, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt rakšanas darbu atļauju izsniegšanas komisiju sekojošā sastāvā:
 2. 1.1. komisijas priekšsēdētājs – J.Griķis – Jūrmalas pilsētas domes deputāts,

  1.2. komisijas priekšsēdētājs vietnieks - Ģ.Brambergs – domes būvvaldes galvenais inženieris;

  1.3. komisijas locekļi:

  1.3.1. G.Smalkā - domes labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja, komisijas priekšsēdētāja vietniece;

  1.3.2. M.Demme - domes labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvaldes būvniecības un transporta nodaļas vadītājs;Izmaiņas ar Domes 2006.gada 19.oktobraa 990.lēmumu

  1.3.3. G.Cēbere – domes vides aizsardzības nodaļas pārstāve;Izmaiņas ar Domes 2006.gada 19.oktobraa 990.lēmumu

  1.3.4. J.Siliņš – Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks;

  1.3.5. K.Gulbis – domes būvvaldes inženieris;

  1.4. pieaicinātie pārstāvji:

  1.4.1. BO VAS „Latvijas autoceļu direkcija”;

  1.4.2. LR VZD Lielrīgas reģionālā nodaļa;

  1.4.3. SIA „Lattelekom” TED Lielrīgas reģiona TDIS;

  1.4.4. CET Jūrmalas elektrotīklu rajons;

  1.4.5. AS „Latvijas gāze” Jūrmalas iecirknis;

  1.4.6. BOP SIA „Jūrmalas gaisma”;

  1.4.7. pašvaldības SIA „Jūrmalas siltums”;

  1.4.8. BOP SIA „Jūrmalas ūdens”;

  1.4.9. G.Stankevičs.

  1.4.10.Izmaiņas ar Domes 2006.gada 19.oktobraa 990.lēmumu

  1.4.11.Izmaiņas ar Domes 2006.gada 19.oktobraa 990.lēmumu

 3. Atcelt sekojošus Jūrmalas pilsētas domes lēmumus:
 4. 2.1. 2001.gada 9.maija lēmumu Nr.65 „Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju”;

  2.2. 2002.gada 28.augusta lēmums Nr.672 „Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 9.maija lēmumā Nr.65”;

  2.3. 2002.gada 18.decembra lēmumu Nr.994 „Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 9.maija lēmumā Nr.65”.

Priekšsēdētājs J.Hlevickis