Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2004.gada 31.martāNr.196

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2002.gada 31.jūlija lēmumā Nr.609
„Par transportlīdzekļu apstāšanās
un stāvēšanas noteikumu kontroli”

Lai sekmētu Pašvaldības policijas materiāli tehnisko nodrošinājumu tai uzlikto pienākumu izpildē un ņemot vērā Pašvaldības policijas kompetences pieaugumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 31.jūlija lēmumu Nr.609 „Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu kontroli”:

 1. Lēmuma 8.punktu izteikt sekojošā redakcijā:
 2. „8. Noteikt, ka 2004.gada 1.maija ieņēmumi no soda naudas par transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem tiek sadalīti sekojoši:

  8.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības pamatbudžetam- 40%;

  8.2. Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijai- 30%;

  8.3. Ceļu satiksmes drošības direkcijai- 30%”.

 3. Lēmuma 10.punktu svītrot.
 4. Attiecīgi mainīt lēmuma turpmāko numerāciju.
 5. Visā lēmuma tekstā vārdus „Jūrmalas domes municipālā policija” aizstāt ar vārdiem „Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija” attiecīgajā locījumā.
Priekšsēdētājs J.Hlevickis