Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā
2004.gada 21.janvārīNr.5

Protokols Nr.2, 20.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 22.maija nolikumā Nr.11 „Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes “Mārīte” nolikums”

  1. III daļas 14.punktu izteikt šādā redakcijā:
  2. “Kārtību, kādā tiek uzņemti izglītojamie Jūrmalas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs vai pirmsskolas grupās pie skolām, nosaka Jūrmalas pilsētas dome”.

  3. Svītrot III daļas 15.punktu.

Priekšsēdētājs

J.Hlevickis