Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
1995. gada 9. martāNr.216

Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes
1994. gada 14. jūlija lēmumā Nr.102

Ar Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 14.jūlija lēmumu Nr.102 "Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Iecavas ielā 3" tika atjaunotas īpašuma tiesības uz zemesgabalu 1281F 3147 kv.m platībā likumīgajām mantiniecēm M.M.1/2 d.d. un S. Ķ. 1/2 d.d.

Sakarā ar Valsts zemes dienesta Jūrmalas nodaļas precīzo uzmērījumu, mantinieku uzvārda un adreses precizēšanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt sekojošas izmaiņas Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 14.jūlija lēmumā Nr.102 "Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Iecavas ielā 3":

 1. Izmainīt 1.,2., 3. un 4.punktu un izteikt tos šādā redakcijā:

  "1. Atzīt īpašuma tiesības uz zemesgabalu 1281F Jūrmalā, Iecavas ielā 3 un Bārtas ielā 3, 3323 kv.m platībā M. M. 1/2 d.d. un S. Ķ.1/2 d.d.

  2. Likvidēt adresi namīpašumam Jūrmalā, Bārtas ielā 3 un noteikt tam jaunu adresi Jūrmalā, Iecavas ielā 3 lit.1, lit.2, lit.3, lit.4, lit.5, lit.6, lit.7, lit.8. Ēkai Iecavas ielā 3 piešķirt lit.1a un palīgceltnēm piešķirt lit.10 un lit.11.

  3. Izveidot nekustamo īpašumu Jūrmalā, Iecavas ielā 3, 3323 kv.m platībā, atjaunojot īpašuma tiesības uz 3147 kv.m (19/20 d.d.) likumīgajām mantiniecēm M.M. 1/2 d.d. un S. Ķ. 1/2 d.d. un piešķirt lietošanā zemesgabalu 176 kv.m platībā (1/20 d.d.) M. M. 1/2 d.d. un S. Ķ. 1/2 d.d., nosakot, ka viņām ir tiesības saņemt zemesgabalu īpašumā par maksu, kompensējot zemes vērtību likumā noteiktajā kārtībā.

  4. Denacionalizēt uz zemesgabala atrodošos namīpašumu, kurš sastāv no dzīvojamām ēkām lit.1, lit.2, lit.3, lit.4 un palīgceltnēm lit.5, lit.6, lit.7, lit.8, atjaunojot īpašuma tiesības uz šo namīpašumu M. M.1/2 d.d. un S. Ķ.1/2 d.d.".

 2. Papildināt lēmumu ar sekojošiem punktiem šādā redakcijā:

  "8.5. palīgceltni lit.9 nojaukt līdz 1996.gada 1.martam.

  11. Uzdot 8.5.punkta izpildes kontroli arhitektūras un plānošanas pārvaldes attiecīgā rajona arhitektam."

Priekšsēdētājs         A.Inkulis