Izglītība » Interešu izglītība » Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

 
  • Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs ir Jūrmalas pilsētas domes dibināta interešu izglītības iestāde, kas īsteno interešu izglītības programmas un veic interešu izglītības organizatoriski metodisko darbību.

Centrs ir atbildīgā institūcija darbam ar jaunatni pašvaldībā, atbalsta un koordinē Jūrmalas pilsētas Jauniešu domes darbību. Centra apakšstruktūra ir Jaunatnes iniciatīvu centrs.

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs ir izveidots 2009.gada 2.novembrī, reorganizējot Jūrmalas Tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centru (dibināts 1969.gadā) un Jūrmalas Jauno dabas draugu centru (dibināts  1974.gadā).

Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centra nolikums

Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumi

Kontakti

Direktore: Evija Majore
Adrese: Zemgales iela 4, Jūrmala, LV 2008
Tālrunis: 67767186
E-pasts:
 bjic@edu.jurmala.lv
Mājas lapa:
 www.bjic.jurmala.lv

 

  • Centrs īsteno šādas interešu izglītības programmas:
kultūrizglītības programmu;
tehniskās jaunrades programmu;
sporta izglītības programmu;
vides izglītības programmu;
citas

2015./2016.m.g. nodarbību saraksts

Centrs piedāvā:

pasākumu organizēšana;
radošās darbnīcas skolēnu brīvlaikos;
ekskursijas vides izziņas takā;
Mini ZOO ar mīļdzīvniekiem;
Vasaras nometnes

Reģistrācijas Nr. 2951901747
Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009226256

Informācija Skolas.lv