Izglītība » Interešu izglītība » Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

 
  • Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs ir Jūrmalas pilsētas domes dibināta interešu izglītības iestāde, kas īsteno interešu izglītības programmas un veic interešu izglītības organizatoriski metodisko darbību.

Centrs ir atbildīgā institūcija darbam ar jaunatni pašvaldībā, atbalsta un koordinē Jūrmalas pilsētas Jauniešu domes darbību. Centra apakšstruktūra ir Jaunatnes iniciatīvu centrs.

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs ir izveidots 2009.gada 2.novembrī, reorganizējot Jūrmalas Tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centru (dibināts 1969.gadā) un Jūrmalas Jauno dabas draugu centru (dibināts  1974.gadā).

Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centra nolikums

Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumi

Kontakti

Direktore: Evija Majore
Adrese: Zemgales iela 4, Jūrmala, LV 2008
Tālrunis: 67767186
E-pasts:
 bjic@edu.jurmala.lv
Mājas lapa:
 www.bjic.jurmala.lv

 

  • Centrs īsteno šādas interešu izglītības programmas:
kultūrizglītības programmu;
tehniskās jaunrades programmu;
sporta izglītības programmu;
vides izglītības programmu;
citas

2014./2015.m.g. nodarbību saraksts
plānotās 2015.gada vasaras nometnes - NOKOMLPEKTĒTS

Centrs piedāvā:

pasākumu organizēšana;
radošās darbnīcas skolēnu brīvlaikos;
ekskursijas vides izziņas takā;
Mini ZOO ar mīļdzīvniekiem;
Vasaras nometnes
  • Centrs realizē projektus:

Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012 - 2014" , ABLV Charitable Foundation

Kopā mēs varam vairāk! ", ES neformālās izglītības programmas „Jaunatne darbībā" apakšprogramma „Jauniešu apmaiņas projekti", 2013.gada jūnijs - 2014.gada janvāris.

Solis ilgtspējīgā uzņēmējdarbībā", ES neformālās izglītības programmas „Jaunatne darbībā" apakšprogramma „Jauniešu demokrātijas projekti",  2013.gada jūnijs - 2014.gada septembris.

Eiropas brīvprātīgais Jūrmalas BJIC",  ES neformālās izglītības programmas „Jaunatne darbībā" apakšprogramma „Eiropas brīvprātīgais darbs", 2014.gada februāris - 2015.gada maijs.

„Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2014.gadā" Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrēto programmu informācijas izplatīšana, atpazīstamības veicināšana.


Reģistrācijas Nr. 2951901747
Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009226256

Informācija Skolas.lv

Seko informācijai:
twitter.com/InfoKaija

www.facebook.com/jurmalas.jauniesi