Izglītība » Vispārējā vidējā izglītība » Jūrmalas vakara vidusskola

Jūrmalas vakara vidusskola

 

Programmas

 Skola realizē 6 izglītības programmas:

2 pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programmas ( latviešu un mazākumtautību apmācības valodās)

  • Mācības notiek 4 reizes nedēļā

2 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena vakara izglītības programmas (latviešu un mazākumtautību apmācības valodās)

  • Mācības notiek 4 reizes nedēļā
  • Izvēles mācību priekšmeti: auto apmācība un biznesa pamati


2 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes izglītības programmas (latviešu un mazākumtautību apmācības valodās)

  • Mācības notiek 2 reizes nedēļā
  • Iespēja mācību saturu apgūt tālmācībā

Vēsture

  • Skola dibināta 1949.gada 16.augustā

Vadība

  • Valda Reisa - direktore 

Jūrmalas Vakara vidusskolas nolikums

Izglītības programmas

Akreditācijas ziņojums

Informācija Skolas.lv 
Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr. 291401350

 

Adrese: Lielupes iela 21, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis: 67760121
Fakss: 67760121
E-pasts: vakaravsk@edu.jurmala.lv
Mājas lapa
 www.jvvsk.lv