Izglītība » Vispārējā vidējā izglītība » Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskola

Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskola

 

Programmas

 • Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmskolas izglītības programma
 • Pamatizglītības programma
 • Vispārējās vidējās izglītības programmas vispārizglītojošais virziens. Uzņemšanas noteikumi: sekmīga pamatizglītība, pārrunas
 • Vispārējās vidējās izglītības programmas, matemātikas, dabas zinību un tehnikas virziens programma. Uzņēmšanas noteikumi: sekmīga pamatizglītība, pārrunas
 • Vispārējās vidējās izglītības programmas humanitārais un sociālais virziens. Uzņemšanas noteikumi: sekmīga pamatizglītība, pārrunas.

Ārpusskolas nodarbības

Interešu izglītības programmas:

 • pirmsskolas bērnu tautisko deju kolektīvs
 • tautas dejas 1. - 2.; 3.-4.; 5.-6.; 7.-9.; 10.-12. klašu skolēniem
 • 5.- 8. klašu meiteņu koris
 • sākumskolas koris
 • 9. - 12. klašu skolēnu jauktais koris
 • 1.-6. klašu zēnu koris
 • teātra pulciņš 5.-9. klase
 • 7.- 12. klašu skolēnu muzeja pulciņš
 • 5. - 9. klašu skolēnu kokapstrādes pulciņš
 • vides izglītība 5. - 8. klašu skolēniem
 • ekokomanda
 • basketbols 10.-12.klases
 • florbols 5.-9. klase
 • dambretes pulciņš 1.-9. klase
 • gleznošanas pulciņš 5.-9. klašu skolēniem
 • drošie, veiklie 1.-4. klase

Vēsture

Skola dibināta 1934. gadā.  Patreiz skolā mācās 673  skolēni, 16 pirmsskolas audzēkņi. Strādā 53 skolotāji, no tiem 14 maģistri. Ir izveidota metodiskā padome. Skolā strādā septiņu metodisko apvienību vadītāji: L.Žagare, E.Rāfelds, V.Vijupe, Dz.Riekstniece, M.Rozenberga, S. Zunda, S.Pionteka. Vairāki skolotāji izstrādājuši radošos darbus metodikā. A Bruņiniece un A.Pildiņa ir mācību grāmatu autores. Skolotājas A.Bruņiniece, L.Žagare, A. Liģere ir sertificētas skolotāju tālākizglītības kursu vadītājas valstī.

Vadība

 • Irēna Kausiniece - skolas direktore

Pumpuru vidusskolas nolikums

Izglītības programmas

Akreditācijas ziņojums

Informācija Skolas.lv

Pumpuru vidusskolas maksas pakalpojumi

Izglītības iestādes reģistrācija Nr. 2973901346

Adrese: Kronvalda ielā 8, Jūrmala, LV-2008
Tālrunis: 67811336
Fakss: 67767312
Mājas lapa: www.pumpuri.lv
E-pasts: pumpuruvsk@edu.jurmala.lv