Izglītība » Vispārējā vidējā izglītība » Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskola

Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskola

 

Programmas

  • Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programma
  • Pamatizglītības programma
  • Vispārējās vidējās izglītības programmas vispārizglītojošais virziens.
  • Vispārējās vidējās izglītības programmas, matemātikas, dabas zinību un tehnikas virzienu programma.
  • Vispārējās vidējās izglītības programmas humanitārais un sociālais virziens.

Vēsture

Skola dibināta 1934.gadā.

Vadība

Irēna Kausiniece - skolas direktore

Pumpuru vidusskolas nolikums

Akreditācijas ziņojums

Informācija Skolas.lv

Pumpuru vidusskolas maksas pakalpojumi

Izglītības iestādes reģistrācija Nr. 2973901346

Adrese: Kronvalda ielā 8, Jūrmala, LV-2008
Tālrunis: 67811336
Fakss: 67767312
Mājas lapa: www.pumpuri.lv
E-pasts: pumpuruvsk@edu.jurmala.lv