Par Jūrmalu » Transporta iespējas un saraksti

Transporta iespējas un sarakstiJūrmalas pilsētā maksa par vienu braucienu visos maršrutos maršruta autobusā ir 0,70 eiro.
Maksa par braucienu naktī (no plkst.00.00 līdz 6.00) visos maršrutos, ja tiek norīkoti papildu reisi - 1,40 eiro.

Mēneša braukšanas biļetes var iegādāties:

 • Kauguros - „Narvesen" kioskā Skolas un Nometņu ielas krustojumā un „Narvesen" kioskā pie t/c „IKI";
 • Dubultu dzelzceļa stacijā - kioskā „Narvesen";
 • pie pārvadātāja SIA „Autobusu parks Jūrmala - SV" - Ķemeru ielā 26.

Mēneša biļetes cena - 27,00 eiro.
Darbdienu mēneša biļetes cena - 21,00 eiro.
Mēneša braukšanas biļetes derīgas
Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla 1., 4., 6., 7. un 8. maršruta autobusos.


Braukšanas maksas atvieglojumi Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos

Iedzīvotājiem, neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas, tiek piešķirti šādi atvieglojumi:

100% atlaide vienreizējai braukšanas maksas biļetes iegādei šādām pasažieru kategorijām:

 • bērniem līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot);
 • Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas darbiniekiem, ja viņi veic dienesta pienākumus un ir formas tērpā;
 • Jūrmalas pilsētā esošu izglītības iestāžu izglītojamajiem (līdz 24 gadiem), uzrādot izglītības iestādes izsniegtu skolēna apliecību, profesionālās izglītības iestādes izglītojamā apliecību, studenta apliecību, kurā norādīts izglītojamā vārds, uzvārds, personas kods, izglītības iestādes nosaukums, izsniegšanas datums, derīguma termiņš un apliecība ir apstiprināta ar izglītības iestādes zīmogu un vadītāja parakstu.

Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīves vietu deklarējušajiem iedzīvotājiem tiek piešķirti šādi atvieglojumi:

100% atlaide vienreizējai braukšanas maksas biļetes iegādei, uzrādot karti braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai (turpmāk - braukšanas karte) šādām pasažieru kategorijām:

 • politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem;
 • pensionāriem;
 • trešās grupas invalīdiem;
 • bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā un bērnu aprūpes institūcijās.

50% atlaide mēneša braukšanas kartes iegādei izglītojamajiem līdz 24 gadu vecumam, kuri mācās citu pašvaldību teritorijās esošajās izglītības iestādēs, mēneša braukšanas karte ir derīga kopā ar attiecīgās izglītības iestādes izsniegtu izglītojamā apliecību.

Braukšanas biļetes iegāde Jūrmalas pilsētā esošu izglītības iestāžu izglītojamajiem par 0,40 eiro, uzrādot izglītojamā apliecību, maršrutos, kuriem noteikts ekspreša statuss.

 


Normatīvie dokumenti:

 • Jūrmalas pilsētas domes 2013 gada 12.septembra lēmums Nr.519 "Par pasažieru pārvadājumu nodrošināšanu Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos "

 • Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 9.augusta saistošie noteikumi Nr. 28  "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos"

 • Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 21.jūlija lēmums Nr.324  "Par pilnvarojumu kontroles veikšanai Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un komercpārvadājumos ar vieglajiem taksometriem".

Pārskati par pasažieru pārvadājumiem