Pašvaldība » Izpildvara » Īpašumu pārvalde » Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa » Pašvaldības SIA "Kauguru veselības centrs"

Pašvaldības SIA "Kauguru veselības centrs"

Galvenās funkcijas

KVC veic primāro un sekundāro veselības aprūpi - iedzīvotāju primārā veselības aprūpe, diagnostika, ārstēšana, veselības aprūpe mājās - saskaņā ar Latvijas Republikas Labklājības ministrijas 2000. gada 23. augusta rīkojumu Nr.240 ”Par primārās veselības aprūpes organizācijas un apmaksas kārtību”.

Pakalpojumi

 • ģimenes ārstu, pediatru, kardiologa, ķirurga, urologa, ginekologa, psihiatra, neirologa, oftalmologa, otolaringologa, dermatovenerologa izmeklēšana, ārstēšana, profilakse, konsultācijas;
 • funkcionālā diagnostika;
 • fizikālā terapija;
 • laboratorijas izmeklējumi;
 • radioloģijas izmeklējumi;
 • ultrasonogrāfija;
 • mammogrāfija;
 • injekcijas, infūzijas.

Veselības aprūpe mājās - medicīniskā aprūpe mājās ir māsu vai ārsta palīgu (feldšeru) sniegtā veselības aprūpe pacientiem to dzīvesvietā. Tā tiek sniegta gadījumos, kad pacientiem nav nepieciešams atrasties slimnīcā ārstu un māsu diennakts uzraudzībā, bet medicīnisku indikāciju dēļ, piemēram, būtiski kustību ierobežojumi, pacients nav spējīgs nokļūt pie ģimenes ārsta vai cita speciālista.
Lai saņemtu medicīnisko aprūpi mājās, pacientam ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem.
Medicīnisko aprūpi mājās pacienti var saņemt atbilstoši noteiktām medicīniskām diagnozēm, kuras nosaka ārstējošais ārsts. Medicīnisko aprūpi mājās var saņemt šādas slimnieku kategorijas:

 • guloši pacienti ar ļaundabīgiem audzējiem,
 • pacienti ar psihiskiem traucējumiem,
 • pacienti ar izgulējumiem,
 • pacienti ar cerebrālo trieku un citiem paralītiskajiem sindromiem,
 • pacienti, kuriem nepieciešama respiratora terapija,
 • pacienti ar kustību traucējumiem, pacienti ar sirds mazspēju.

Medicīniskā aprūpe mājās ir bezmaksas pakalpojums. Nepieciešams ģimenes ārsta vai ārsta - speciālista nosūtījums.
Informāciju par mājas aprūpi var saņemt Kauguru veselības centra 84.kabinetā vai zvanot pa telefonu 67736355.

Zobārstniecība - izmeklēšana, konsultācijas, ārstēšana, profilakse, zobu ekstrakcijas – maksas pakalpojums. Bērniem līdz 18 g.vecumam - bezmaksas.

Mutes veselības centrs - zobu higiēnista pakalpojumi- maksas pakalpojums. Bērniem līdz 18 g.vecumam – bezmaksas.

Maksas pakalpojumu sniegšana pirmsārsta kabinetā:
transportlīdzekļu vadītāju veselības pārbaude, komisijas slēdziens veselības stāvokļa noteikšanai ieroču saņemšanai, sanitārās grāmatiņas noformēšana, medicīniskās izziņas slēdziens braucienam uz ārzemēm, medicīniskais slēdziens stājoties laulībā, adopcijai, slēdziens par veselības stāvokli stājoties augstskolā, obligātās veselības pārbaudes veikšana.

Vakcinēšanas kabinets:
- pretgripas vakcīna – maksas pakalpojums.
- vakcīna pret ērču encefalītu – maksas pakalpojums.
- vakcīna pret difteriju – bezmaksas pakalpojums.

Valdes priekšsēdētāja: Gundars Prolis
Adrese: Raiņa iela 98a, Jūrmalā, LV 2016
Tālruņi: 67736355 - administrācija
 67736350, 20039593 (mob.) - uzziņas, reģistratūra
 67736212 - bērnu nodaļa
 67733135 - zobārstniecības nodaļa
E-pasts: kvc@kvc.lv
Mājas lapa:
 www.kvc.lv