Pašvaldība » Kontakti » Izpildvara » Īpašumu pārvalde » Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa » SIA "Jūrmalas ūdens"

SIA "Jūrmalas ūdens"

Darbība

 • Nodrošina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Jūrmalas pilsētas teritorijā noteiktajā kvalitātē par noteiktajiem tarifiem,
 • uztur un iespēju robežās atjauno esošās komunikācijas un iekārtas,
 • uztur darba kārtībā ugunsdzēsības hidrantus,
 • veic pastāvīgu dzeramā ūdens kvalitātes kontroli.

Pakalpojumi

 • Jaunu vai rekonstruējamo ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju projektēšana, būvniecība, pievienošana pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklam un pieņemšana ekspluatācijā (tālrunis uzziņām: tehniskā daļa 67811363).
 • Līguma noslēgšana  (tālrunis uzziņām: abonentu daļa  67811364).
   SIA "Jūrmalas ūdens" piegādā ūdeni un pieņem kanalizācijas notekūdeņus tikai pēc līguma par ūdensvada un kanalizācijas lietošanas noslēgšanu.
 • Ūdens daudzuma uzskaite (tālrunis uzziņām: abonentu daļa 67811364).
 • Notekūdeņu uzskaite (tālrunis uzziņām: abonentu daļa 67811364).
 • Norēķinu kārtība par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem (tālrunis uzziņām: abonentu daļa 67811364).
 • Avāriju likvidēšana:
  SIA "Jūrmalas ūdens" lokalizē un likvidē pilsētas ielu tīklu avārijas, veicot tālākos remontus. Privātīpašnieka vai apsaimniekotāja teritorijā – tikai lokalizē avārijas, par remonta darbiem atbild ēkas, zemesgabala īpašnieks. SIA "Jūrmalas ūdens" piedāvā īpašniekiem vai māju apsaimniekotājiem noslēgt līgumu par objekta komunikāciju apkalpošanas avāriju gadījumā un vienoties ar sabiedrību par veicamo darbu apjomu pēc avāriju lokalizēšanas.
  • Avārijas dienests Dzintaros (Priedaine - Asari) - tālr.67751045, 67811380
  • Avārijas dienests Kauguros (Vaivari - Ķemeri) - tālr.67733188

 

Valdes priekšsēdētājs: Vladimirs Antonovs
Adrese: Promenādes ielā 1a, Jūrmalā, LV 2015
Tālrunis: 67811362
Fakss: 67811376
E-pasts: jurmalas@udens.com
Mājas lapa: www.jurmalasudens.lv