Pašvaldība » Kontakti » Izpildvara » Īpašumu pārvalde » Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa » Pašvaldības SIA "Jūrmalas kapi"

Pašvaldības SIA "Jūrmalas kapi"

Galvenās funkcijas

Uzņēmuma galvenā funkcija ir pašvaldībai piederošo kapsētu apsaimniekošana un kapa vietu reģistrēšana. P SIA “Jūrmalas kapi” izveidots 2004. gada 1.decembrī 

Pakalpojumi

  • Jūrmalas kapsētu apsaimniekošana;
  • kapa vietu ierādīšana un uzskaite;
  • apbedīšanas pakalpojumu veikšana (kapa izrakšana, aizbēršana, kapa vietas sagatavošana u.c. ar apbedīšanu kapsētā saistītie darbi).

Apbedīšanas pakalpojumu noformēšanai jāuzrāda sekojoši dokumenti:
- Jūrmalas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas izsniegta miršanas apliecība;
- ja nelaiķis tiek glabāts ģimenes kapa vietā - beztermiņa nomas līgums;
- personu apliecinošs dokuments (pase).

Valdes loceklis: Guntis Krūzmētra
Adrese: Eduarda Veidenbauma iela 1 (jaunā Slokas kapsēta)
Tālrunis: 67767506
E-pasts: jurmalaskapi@inbox.lv