Pašvaldība » Kontakti » Izpildvara » Īpašumu pārvalde » Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa » Pašvaldības SIA "Jūrmalas kapi"

Pašvaldības SIA "Jūrmalas kapi"


Galvenās funkcijas

Uzņēmuma galvenā funkcija ir pašvaldībai piederošo kapsētu apsaimniekošana un kapa vietu reģistrēšana. Pašvaldības SIA “Jūrmalas kapi” izveidots 2004. gada 1.decembrī 

Pakalpojumi

  • Jūrmalas pilsētas kapsētu apsaimniekošana;
  • kapavietu piešķiršana un uzskaite;
  • apbedīšanas pakalpojumu veikšana (kapa izrakšana, aizbēršana, kapa vietas sagatavošana u.c. ar apbedīšanu kapsētā saistītie darbi).

Apbedīšanas pakalpojumu noformēšanai jāuzrāda sekojoši dokumenti:
- Jūrmalas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas izsniegta miršanas apliecība;
- ja nelaiķis tiek glabāts ģimenes kapa vietā - kapavietas nomas līgums;
- personu apliecinošs dokuments (pase).

Juridiskā adrese:
 Dubultu prospekts 16, Jūrmala, LV 2015
Biroja adrese: Eduarda Veidenbauma iela 1, Jūrmala, LV 2011 (jaunā Slokas kapsēta)
Tālrunis: 67767506, 28806143
E-pasts: info@jurmalaskapi.lv
Mājas lapa:
www.jurmalaskapi.lv