Pašvaldība » Kontakti » Izpildvara » Pašvaldības iestāde "Jūrmalas kapi"

Pašvaldības iestāde "Jūrmalas kapi"

Galvenās funkcijas

Iestādes mērķis nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas, kas paredz kapsētu izveidošanu un uzturēšanu, izpildi.

Iestādes funkcija ir nodrošināt pašvaldības īpašumā esošo kapsētu izveidošanu, uzturēšanu un kapsētu pakalpojumu organizēšanu un sniegšanu.

Lai īstenotu noteiktās funkcijas, iestāde veic šādus uzdevumus:

 • atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem par kapsētu uzturēšanu pašvaldībā, uztur un apsaimnieko šādas pašvaldības īpašumā esošas kapsētas:
  - Beberbeķu kapsēta, kadastra apzīmējums Nr. 8048090002, Babītes novads , LV-2107;
  - Jaundubultu kapsēta, kadastra apzīmējums Nr.13000103403, Lielupes iela 25, Jūrmala, LV-2015;
  - Slokas kapsēta, kadastra apzīmējums Nr. 13000217513, Varoņu iela 9 un Varoņu iela 10a, Jūrmala, LV-2011;
  - Ķemeru kapsēta, kadastra apzīmējums Nr.13000266407 , Jūrmalā, LV-2012;
  - Meža kapsēta, kadastra apzīmējums Nr.13000217109 , Sloka 7109, Jūrmala, LV-2011;
 • izsaka priekšlikumus par jaunu pašvaldības kapsētu izveidošanu;
 • nosprauž, uzmērī un ierāda jaunas kapavietas;
 • piedalās pašvaldības kapsētu labiekārtošanas projektu izstrādē un finanšu pieprasījumu sagatavošanā;
 • nodrošina precīzu un pārskatāmu apbedījumu uzskaiti, kā arī apbedījuma vietu kartēšanu.

Apbedīšanas pakalpojumu noformēšanai jāuzrāda sekojoši dokumenti:
- Jūrmalas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas izsniegta miršanas apliecība;
- ja nelaiķis tiek glabāts ģimenes kapa vietā - kapavietas nomas līgums;
- personu apliecinošs dokuments (pase).

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” nolikums

Maksas pakalpojumi

Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 30.jūlija lēmums Nr. 307 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas kapi" pārveidi par iestādi "
Publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Adrese: Eduarda Veidenbauma iela 1, Jūrmala, LV 2011 (Meža kapsēta)
Tālrunis: 67767506, 28806143
E-pasts: info@jurmalaskapi.lv
Mājas lapa:
www.jurmalaskapi.lv
  
Direktora p.i.
Solvita Skore
Tālrunis:
67767506
  
Klientu apkalpošanas centrs:
Tālrunis:67767506
  
Apbedīšanas pakalpojumu pieteikšana:
Mob. tālrunis:
28806143
  
Informācija par kapavietas nomas rēķiniem:
Mob. tālrunis:
26442273
  
Darba laiks uzziņām un jautājumiem: 
Darba dienās
 plkst.8.00-16.00