Par Jūrmalu » Pilsētas apraksts » Lielupe

Lielupe

Jūrmalas daļa, 19 km no Rīgas. Teritorija ielokā starp jūru un Lielupes ieteku Rīgas līcī. Agrāk saukta par Buļliem, jo atradās uz Buļļu muižas zemes. Viena no pirmajām vasarnīcu apbūves vietām. Celtniecība sākās ap 1910.gadu, kad apbūvēja jūrai tuvāko daļu. Apbūve iekļaujas plašajā priežu meža parkā. Dzelzceļa stacijas koka ēka būvēta 1913.gadā. Nosaukums Lielupe kopš 30.gadiem.

Tagadējās Lielupes teritorijas vēsturiski senākā apdzīvotā daļa ir Buļļuciems, kas atrodas pie Lielupes grīvas, 3 km no Lielupes dzelzceļa stacijas. Kopš 14.gs pastāvēja t.s. Buļļu prāmis, kas cēla pajūgus pāri Lielupei. Gar jūras malu gāja ceļš no Rīgas uz Kurzemi un Prūsiju. Pēc Otrā pasaules kara šajā teritorijā atradās zvejnieku artelis "Uzvara", kas veica plašu un sekmīgu saimniecisko darbību. Izveidots zvejnieku dzīvojamais ciemats ar sabiedriskajām ēkām, zvejas osta.

Vikingu ielā izveidots brīvdabas muzejs, kas iepazīstina ar zvejniecību (a/s "Jūraslīcis" Tautas muzejs - atklāts 1974.g.).

Lielupes krastā atrodas arī Jūrmalas augstākā kāpa - Baltā kāpa jeb Raga kāpa (15 m virs j.l.). Stirnuragā bijusi kuģīšu piestātne.

Lielupē ir vairāki plaši sporta kompleksi. To vidū nozīmīgākie - jahtklubs un nacionālā sporta bāze VTC "Lielupe". Lielupes tenisa kortos norisinājušās arī starptautiskas sacensības. Lielupē atrodas vidusskola.

Lielupes kapsētā ir Antona Birkerta, Pētera Birkerta, E.Birznieka - Upīša atdusas vietas. Birkertu kapa vietā uzstādīts piemineklis, kura autors ir Kārlis Zemdegs. E.Birznieka - Upīša pieminekļa autors ir Teodors Zaļkalns.

Silarāju ģimenes kapos ir simbolisks piemineklis grāmatu izdevējam Jānim Rozem (1878.-1942.), kas gājis bojā izsūtījumā Sibīrijā.

Līdz Otrajam pasaules karam Lielupes jaunās apbūves arhitektūrā dominēja klasicisms, funkcionālisms un nacionālā romantisma tradīcijas. 30.gados Lielupes rajonā tika uzbūvētas vairākas funkcionālisma stila ēkas, kas Jūrmalas koka vasarnīcu arhitektūrā ienesa 20. gadsimta vidum raksturīgo racionālismu.

LIELUPE UN IEVĒROJAMAS PERSONĪBAS   

  • Meža prospektā 50 (ēka celta 1936.gadā, arhitekts A.Dogadkins) no 1939. līdz 1958. gadam dzīvoja pazīstamais ķirurgs Pauls Stradiņš (1896.-1958.). Tagad prospekts saucas Paula Stradiņa prospekts.
  • Bulduru prospektā 104 no 1958. gada līdz 1960. gadam dzīvoja rakstnieks Ernests Birznieks - Upītis (1871.-1960.).
  • 19.līnijā 1 (ēka celta 1929.gadā, arhitekts E.Laube) dzīvoja sabiedriskais darbinieks Jānis Dāvis (1867.-1959.). Pēc nacionalizācijas ēku kā vasarnīcu izmantoja profesors Augusts Kirhenšteins (1872.-1963.). Tagad ēka izīrēta Latvijas Kultūras fondam.
  • 19.līnijā 3 no 1945. gada līdz 1970. gadam dzīvoja rakstnieks Andrejs Upīts.
  • 19.līnijā 6 no 1923. līdz 1943. gadam dzīvoja komponists Jānis Zālītis (1884.-1943.). Atrodas komponista piemiņas istaba, uzstādīta tēlnieces A.Gulbes veidota piemiņas plāksne (1985.).
  • E.Birznieka-Upīša prosp.15 - literatūras darbinieku brāļu Antona un Pētera Birkertu māja (viņi šajā mājā dzīvoja no 1927. gada).

ARHITEKTŪRAS PIEMINEKĻI LIELUPĒ
 
Dzīvojamā ēka - pansija O.Kalpaka prospektā 30, lit.2

Celta ap 1920.gadu 19.gadsimta koka apbūves tradīcijās. Fasādēs bagātīgi izmantots kokgriezumu dekors. Izbūvēts mezonīns, atsevišķas neorenesanses stila detaļas. Saglabājies ēkas oriģinālais plānojums.

Dzīvojamā ēka Burtnieku ielā 16

Celta ap 1930.gadu. Celtnē jaušamas nacionālā romantisma iezīmes. Tā ir kompakta vienstāva koka konstrukciju celtne ar mezonīna izbūvēm. Fasādes apdarinātas ar gaiši tonētu apmetumu.

Dzīvojamā ēka Rotas ielā 3

Izcilā latviešu arhitekta Eižena Laubes projekts. Celtne veidota klasicisma arhitektūras tradīcijās, tās veidolu bagātina daudzstūru torņveida veranda ar augstām smailloka logailām. Celtnes priekšā dekoratīvs dārzs ar strūklaku.

Dzīvojamā ēka 19.līnijā 1

Eižena Laubes projekts. Grezna savrupmāja, kas liecina par tās īpašnieka Jāņa Dāvja (1867.-1959.) plašajām iespējām. Divstāvu mūra ēka veidota kā kubs un rotāta ar neorenesansei tuvām klasiskās arhitektūras detaļām. Ziemeļu fasādē ir erkers ar gotiskām logailām. Bagātīgs mākslinieciski veidots interjers. Pēc otrā pasaules kara ēkā vasarās dzīvoja LPSR Augstākās Padomes priekšsēdētājs Augusts Kirhenšteins.