Galvenie uzdevumi

Nodrošina pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo sporta objektu racionālu izmantošanu, tajā skaitā ar materiāli tehnisko aprīkojumu, sporta objektu darbu, to labiekārtošanu un attīstību, savlaicīgi informē un veicina nepieciešamo pārbūvi un remontu apsaimniekotajos objektos. Sekmē sporta objektu attīstību ar mērķi piesaistīt augsta līmeņa sporta pasākumu īstenošanu pašvaldībā.

 

Apsaimnieko pašvaldības sporta objektus:

  • Jūrmalas pilsētas stadions “Sloka”, Skolas iela 5, Sloka, LV-2011;
  • Jūrmalas pludmales centrs, jūras piekrastes daļā posmā no pludmales nogabala “Tirgoņu iela Dubultu virzienā” līdz pludmales nogabalam “Emelīnas iela – Pūpolu iela”; tālr. 29996148.
  • Majoru sporta laukums, Rīgas iela 1, Majori, LV-2015;
  • Jūrmalas Valsts ģimnāzijas Sporta halle, Raiņa iela 55, Kauguri, LV-2016;
  • Sporta nams "Taurenītis", Kļavu iela 29/31, Dubulti, LV-2015

 

Sporta objektu noslogojuma grafiki un cenrāži mājas lapā www.jssc.jurmala.lv

 

Kontakti

adrese:

Jomas iela 17, Jūrmala, LV-2015

direktore:

Svetlana Dergača

e-pasts:

svetlana.dergaca@jurmala.lv

pieņemšanas laiks:

pirmdiena 14.00-18.00

direktora vietnieks:

Edvīns Krūms

e-pasts: 

edvins.krums@jurmala.lv

tehniskais direktors:

Jānis Mucenieks

e-pasts: 

janis.mucenieks@jurmala.lv

projektu direktors:

Jānis Rāfelds

e-pasts: 

janis.rafelds@jurmala.lv

vecākā referente: Anita Birze
e-pasts:  anita.birze@jurmala.lv
vecākā referente: Agnese Lāce-Tukiša
e-pasts:  agnese.lace@jurmala.lv
projektu vadītājs: Jānis Caune
e-pasts:  janis.caune@jurmala.lv
projektu vadītājs: Andrejs Maslovskis
e-pasts:  andrejs.maslovskis@jurmala.lv
referente: Daina Mitrova
e-pasts:  daina.mitrova@jurmala.lv

lietvede:

Marta Tugolukova

tālrunis:

20005611

e-pasts:  

 

liena.petersone@jurmala.lv

sportaservisacentrs@jurmala.lv

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikums Nr.4

Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmums Nr.569 Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta halle) maksas pakalpojumiem

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.augusta lēmums Nr.423

Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pludmales centra) maksas pakalpojumiem

Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmums Nr.229

Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmums Nr.569

Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Majoru sporta laukuma) maksas pakalpojumiem

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmums Nr.569

Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Sporta nama „Taurenītis”) maksas pakalpojumiem

 

Saistītās kartes 1