Jūrmalas pilsētas domes Sporta pārvalde īsteno valsts un pašvaldības kultūras un sporta politiku, pamatojoties uz atbilstošo likumdošanas bāzi un politikas plānošanas ietvaru.

 

Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 16.maija nolikums Nr.7 Par līdzekļu piešķiršanu sportam Jūrmalas pilsētā
iesnieguma veidlapa
sporta pasākumu novērtēšanas kritēriji
pasākuma kopējo ieņēmumu un izdevumu tāme
Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 31.marta nolikums Nr.7 Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs