image
Veselības aprūpes pieejamības palielināšana un veselīga dzīvesveida veicināšana

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums.

Jūrmalas pašvaldība izsludina jaunu projektu konkursu un aicina pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai projektu īstenošanai.