Pēc Lielās talkas Jūrmala ir kļuvusi daudz tīrāka un sakoptāka – uz izgāztuvi aizvestas gandrīz 90 tonnas atkritumu, iztīrīti grāvji, sakopti parki, skvēri, meži un kāpas.

image
Attēla autors: Ojārs Martinsons

Paldies visiem talkas dalībniekiem un koordinatoriem par darbu organizēšanu un piedalīšanos talkā!

 

Kopā Jūrmalā sakoptas vairāk nekā 100 vietas: iestāžu teritorijas, daudzdzīvokļu namu pagalmi, piemāju teritorijas, pilsētas meži un zaļās zonas, kāpas un pludmale, Lielupes un Buļļupes krasti, Lielupes palieņu pļavas, dzelzceļa malas, kritušo karavīru piemiņas vietas.

 

Pilsētas dome pateicas visiem iedzīvotājiem, organizācijām, un iestādēm, kuras aktīvi iesaistījās apkārtnes sakopšanā Lielajā talkā. Vislielākais paldies tiem jūrmalniekiem, kuri par tīru apkārtni rūpējas ikdienā!

 

Paldies par aktīvo darbu visiem talkas organizatoriem: biedrībām "Brīvības 104", “Jurģu 12”, “Jūrmalas ūdensslēpošanas un veikborda parks”, “Pufaikciema entuziasti”, “Tērbatas birzs” un “Valteru biedrība”, daudzdzīvokļu māju Jasmīnu ielā 8, Lībiešu ielā 8, Raiņa ielā 72, Skolas ielā 31, Tallinas ielā 3 un 13 iedzīvotājiem, Dabas aizsardzības pārvaldei, Dārzkopības kooperatīvajai sabiedrībai "Dzintari", DzīKS "Jūrmala, Teātra iela 67a",  “Tērbatas 36” un "Rūpniecības nams 15", GĪKS "Dzintarvilnis", Jaundubultu vidusskolai, Jūrmalas Alternatīvajai skolai, Sabiedriskajai padomei, Jūrmalas pilsētas internātpamatskolai, PI "Sprīdītis", Ķemeru iedzīvotāju biedrībai, Ķemeru nacionālajam parkam, Ķemeru vidusskolai, Latvijas airēšanas federācijai, Latvijas zemūdens medību klubam, Lielupes vidusskolai, Mākslinieku namam, Murjāņu sporta ģimnāzijas Jūrmalas nodaļai, Mežmalas vidusskolai, Nacionālās apvienības "Visu Latvijai! / TB/LNNK" Jūrmalas nodaļai,  partijai "Tev, Jūrmala", PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka", sākumskolai “Taurenītis”, SDP ''Saskaņa" Jūrmalas nodaļai, SIA “Granta Group”, sanatorijai "Jantarnij bereg", Slokas evaņģēliski luteriskajai draudzei, VIB “Varnukrogs”, 20. līnijas talciniekiem, Diānai Bērzai, Terezai Bistrovai, Uldim Bukavam, Aelitai Burjakai, Ritai Butei, Miķelim Fedosējevam, Aleksandram Golubevam, Ligitai Grēslerei, V. Grīnbergam, Annai Ģērmanei, Velgai Jaunsleinei, Munisei Kaļinkai, Arnoldam Kardelam, Muzai Kirjušinai, I. Klāvam, Kasparam Kravalim, Kuzminam, Aleksandram Lapickim, Lindai Laudinskai, Jegoram Lebedevam, Egonam Liepiņam, Mārim Mežapuķem, Arnim Oltem, Vadimam Povļenko,  Allai Rjabovai, Elvijam Siliņam, Jeļenai Timofejevai, A. Valantam, Kristiānai Vanagai, M. Vasiļevskim, Olgai Vasiļjevai, Inetai Venterei, Dinai Vjaterei, Kirai Volosovskai, Marijai Žemčugovai, kā arī visiem brīvprātīgajiem, kas iesaistījās talkā un tās organizēšanā.