Sveicot Latviju dzimšanas dienā, Jūrmalas kultūras centrs un Mākslinieku nams jau piekto gadu pēc kārtas aicina māksliniekus piedalīties konkursa izstādē ar laikmetīgiem un sociāli aktīvi ievirzītiem mākslas darbiem par neatkarības tēmu.

image

Konkursa izstādes „Jā/NeATKARĪBA-2016”

Konkursa dalībnieku apbalvošanai paredzētais balvu fonds:

1. prēmija – 700 eiro;

2. prēmija – 500 eiro;

3. prēmija – 300 eiro;

skatītāju balva – 300 eiro.

 

Konkursa izstādes nosaukumā ietvertais pretstatu princips sniedz māksliniekiem papildu iespēju radoši izpausties un interesanti apspēlēt izvirzīto tēmu.

Varbūt Latvija un Latvijā dzīvojošie cilvēki jau tā pieraduši pie neatkarības, ka kļuvuši no tās atkarīgi? Vai neatkarības jēdziens Latvijā ir saistīts ar valsts un cilvēka brīvību? Kā ar personiskām atkarībām, neatkarību? Kā ar personiskām attiecībām ar valsti?

Konkursam iesniegtie mākslas darbi tiks izstādīti izstādē „Jā/NeATKARĪBA-2016” vairākās Jūrmalas vietās: Jūrmalas Mākslinieku namā, Jūrmalas pilsētas domes vestibilā un Kauguru kultūras namā no 2016. gada 10. novembra. Izstādes atklāšana notiks 10. novembrī plkst. 18.00 Mākslinieku namā Muižas ielā 6.

 

Konkursa mērķi:

 • rosināt māksliniekus radīt jaunus, saturīgus, sociāli aktīvus mākslas darbus par Latvijas neatkarības un Latvijas dzimšanas dienas tēmu, kā arī par tēmām, ko izraisa nosaukumā dotā vārdu spēle Latvijas neatkarības kontekstā;
 • veicināt un materiāli atbalstīt mākslinieku radošo darbību;
 • popularizēt Jūrmalas pilsētu un Jūrmalas Mākslinieku namu kā aktīvu Latvijas mēroga kultūras un mākslas centru.

 

Konkursu rīko Jūrmalas Mākslinieku nams sadarbībā ar Jūrmalas kultūras centru un biedrību RAD-DAR.

           

Konkursu finansē Jūrmalas pilsētas dome.

 

Konkursa dalībnieki

Konkursā var piedalīties ikvienā vizuālās mākslas jomā strādājoši mākslinieki, vēlams, profesionāļi, bez vecuma ierobežojuma.

 

Konkursa norise

Māksliniekiem gatavie, augsti kvalitatīvie darbi jāiesniedz līdz 2016. gada 2. novembrim plkst. 19.00, nogādājot tos uz Jūrmalas Mākslinieku namu (adrese: Muižas ielā 6, Bulduri, Jūrmala, LV-2010). Ja darbam ir anotācija, tad tā līdz 3. novembrim tā jāiesūta uz e-pasta adresi: maksliniekunams@jkc.lv.

Darbus vērtēs un ekspozīcijai atlasīs žūrija. Žūrijas komisijai darbi tiks eksponēti ar kārtas numuru un nosaukumu, tāpēc autoriem ir lūgums savu parakstu likt darba otrajā pusē.

Vērtēšanas rezultātā atbilstošākie darbi tiks nominēti kā 1., 2. un 3. vietas ieguvēji. Paredzamais iesniegto mākslas darbu izvērtēšanas laika periods: no 5.–9. novembrim.

 

Konkursa rezultātu paziņošana un laureātu apbalvošana notiks izstādes atklāšanā 10. novembrī plkst. 18.00 Mākslinieku namā Muižas ielā 6. Par konkursa izstādes darbiem notiks skatītāju balsošana, visvairāk skatītāju balsu saņēmušajam darbam tiks piešķirta skatītāju balva. Skatītāju balvas uzvarētājs tiks izziņots līdz 2016. gada 21. decembrim.

 

Nominētiem autoriem Mākslinieku nams piedāvās izveidot personālizstādi Mākslinieku nama telpās tuvāko gadu laikā.

 

Žūrijas sastāvs:

 1. Andrejs Grants – fotogrāfs, pedagogs;
 2. Jānis Murovskis – mākslinieks, profesors, Latvijas Mākslas akadēmijas Audio-vizuālās mēdiju mākslas nodaļas, Vizuālās komunikācijas katedras vadītājs;
 3. Madara Gulbis – māksliniece, gleznotāja;
 4. Dagmāra Beitnere – Dr. sc. soc. LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece;
 5. Ieva Lejasmeijere – mākslas zinātniece.

 

Konkursa nosacījumi:

 • iesniegtie mākslas darbi var pārstāvēt visus vizuālās mākslas žanrus;
 • iesniedzamo darbu skaits vienam autoram nav ierobežots.

 

Konkursā nepiedalās darbi, kuri:

1.   atnesti pēc noteiktā termiņa;

2.   neatbilst konkursa tēmai;

3.   nav piemēroti eksponēšanai vai nav tehniski vai mākslinieciski kvalitatīvi;

4.   nerada priekšstatu par nopietniem autora nolūkiem startēt konkursā.

 

Vērtēšanas kritēriji:

 • mākslas darbā sniegtais laikmetīgais, radošais un inovatīvais skatījums uz Latvijas neatkarības tēmu un Latvijas dzimšanas dienu,
 • darba vizuāli mākslinieciskās kvalitātes.


Žūrijai ir tiesības 1., 2. vai 3. prēmiju nepiešķirt, bet piešķirt vairākas veicināšanas prēmijas dotā balvu fonda ietvaros, bet ne lielākas par EUR 300 par vienu mākslas darbu. Žūrijai ir tiesības piešķirt arī sevis noteiktu īpašu Žūrijas balvu bez naudas prēmijas, kā arī atzinības rakstus. Minētajās summās ietilpst iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas prēmijas izmaksas brīdī tiek ieturēts saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.

Kontakti
Projekta vadītāja – Agnese Bule
tālr. 67752472, mob. 29115996, 29401758
E-pasts: maksliniekunams@jkc.lv, agnese.bule@gmail.com
Informācija: www.jurmala.lv