Galvenās funkcijas

Iestādes funkcija ir nodrošināt pašvaldības īpašumā esošo kapsētu izveidošanu, uzturēšanu un kapsētu pakalpojumu organizēšanu un sniegšanu.

 

Apbedīšanas pakalpojumu noformēšanai jāuzrāda sekojoši dokumenti:

  • Jūrmalas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas izsniegta miršanas apliecība;
  • ja nelaiķis tiek glabāts ģimenes kapa vietā - kapavietas nomas līgums;
  • personu apliecinošs dokuments (pase).

 

Kontakti

Direktors: Guntars Lasis
Adrese: Eduarda Veidenbauma iela 1, Jūrmala, LV 2011 (Meža kapsēta)
Klientu apkalpošanas centra tālrunis: 67767506
Apbedījumu pieteikšana: 28806143
Informācija par kapavietas nomas rēķiniem: 26442273
Darba laiks: darba dienas plkst.8.00-16.00
E-pasts: info@jurmalaskapi.lv
Mājas lapa: www.jurmalaskapi.lv

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmums Nr.48  "Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” nolikums"
Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 21. janvāra lēmums Nr.1

 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” maksas pakalpojumiem"

Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 30.jūlija lēmums Nr. 307 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas kapi" pārveidi par iestādi "
Oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis" Publikācija