Nodokli var samaksāt portālā www.epakalpojumi.lv, portālā www.latvija.lv, ar skaidras vai bezskaidras naudas norēķiniem, kā arī internetbankās.

 

Maksājumi ar bankas pārskaitījumu vai internetbankā jāveic uz kādu no norādītajiem kontiem:

  • LV79AIZK0001130040112, AS "ABLV Bank", kods AIZKLV22;
  •  LV94RIKO0002013119147, AS "DNB banka" kods RIKOLV2X;
  •  LV64PARX0002484571003, AS "CITADELE BANKA", kods PARXLV22;
  •  LV35UNLA0010010130127, AS "SEB BANKA", kods UNLALV2X;
  • LV19HABA0551023726069, AS "SWEDBANK", kods HABALV22.

 

Veicot maksājumu, jānorāda šādi rekvizīti:

Saņēmējs: Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.: 90000056357

Maksājuma mērķī obligāti jānorāda personīgā konta numurs zemei un/vai ēkai.

 

Skaidrā naudā nodokli var samaksāt Latvijas komercbankās un „Latvijas Pasta” nodaļās.