Nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī — ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Tāpēc maksāšanas paziņojumā nodokļa gada summa ir sadalīta četros maksājumos, norādot termiņus, kuros šie maksājumi jāveic. Turklāt ja personai iepriekšējā gadā bija izveidojusies pārmaksa, tā tiek ieskaitīta kā samaksātais nodoklis (šī iemesla dēļ maksājamā summa var atšķirties no aprēķinātās). Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā, taču tad šis maksājums jāveic līdz pirmajam termiņam, t.i. līdz 31. martam. Jāatceras, ka par samaksas termiņa nokavējumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātās nodokļa summas 0,05% par katru nokavēto dienu. Lai no šādām situācijām izvairītos, iesakām portālā www.epakalpojumi.lv pieteikties atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņā.

 

Ja iepriekš nodokļa maksājumi veikti nepilnīgi, tad papildus nodokļa gada summai atsevišķi tiks norādīts arī nodokļa parāds un uz maksāšanas paziņojuma sagatavošanas brīdi aprēķinātā nokavējuma nauda. Šīs summas jānomaksā pēc iespējas ātrāk, jo parādu, kas pārsniedz 15 eiro, pašvaldībai ir tiesības piedzīt bezstrīda kārtībā. Jāņem vērā, ka parāds var rasties arī maksāšanas termiņu kavējumu dēļ, jo no saņemtajām naudas summām tiek segta arī aprēķinātā nokavējuma nauda. Tāpēc, ja gadījies nokavēt kādu no maksāšanas termiņiem, nodokļa summai jāpieskaita arī nokavējuma nauda, kuras precīzu apmēru var uzzināt portālā www.epakalpojumi.lv vai zvanot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Nodokļa nodaļai (skat. 8. sadaļā Kontakti).