Maksāšanas paziņojumu nosūta nodokļa maksātājam vai viņa pilnvarotajai personai. Vispārīgā gadījumā maksāšanas paziņojumu nosūta uz nodokļa maksātāja – fiziskās personas – deklarēto dzīvesvietas adresi, bet juridiskajai personai – uz juridisko adresi. Taču nodokļa maksātājs var lūgt sūtīt maksāšanas paziņojumus arī uz citu adresi vai saņemt paziņojumu e-pastā. Pieteikties maksāšanas paziņojumu saņemšanai citā adresē vai e-pastā var portālā www.epakalpojumi.lv vai Jūrmalas pilsētas domē, iesniedzot pašrocīgi vai elektroniski parakstītu iesniegumu.

 

Lai korespondences saņemšana būtu droša, aicinām pievērst uzmanību pastkastīšu stāvoklim  – lai tās nav bojātas un ir slēdzamas. Arī e-pastā sūtītie maksāšanas paziņojumi var nesasniegt adresātu, ja būs identificēti kā mēstules („spam”). Jāņem vērā, ka maksāšanas paziņojuma nesaņemšana nav attaisnojums nodokļa maksājumu neveikšanai vai kavēšanai, tāpēc, ja maksāšanas paziņojums nav saņemts, nodokļa maksātājam pašam jāvēršas pašvaldībā vai jāizmanto portāls www.epakalpojumi.lv, kur maksāšanas paziņojumu var gan apskatīt, gan izdrukāt.