Publicēts Kods Nosaukums Iesniegšanas termiņš Statuss
09.12.2016
JPMvsk2016/2
Interaktīvo tāfeļu, īsā fokusa projektoru un projektoru piegāde un uzstādīšana
Interaktīvo tāfeļu, īsā fokusa projektoru un projektoru piegāde un uzstādīšana
image
20.12.2016 11:00
image
Aktīvs
08.12.2016
Jūrmalas VVSPC 2016/05-2
Higiēnas preču piegāde
Higiēnas preču piegāde
image
19.12.2016 11:00
image
Aktīvs
07.12.2016
JPD 2016/214
Aizputes ielas posma un Brīvības prospekta posma pārbūves būvprojekta aktualizācija, tajā skaitā būvprojekta tehnisko noteikumu, topogrāfiskā plāna un būvprojekta daļu aktualizācija atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām
Aizputes ielas posma un Brīvības prospekta posma pārbūves būvprojekta aktualizācija, tajā skaitā būvprojekta tehnisko noteikumu, topogrāfiskā plāna un būvprojekta daļu aktualizācija atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām
image
Aktīvs
07.12.2016
JPD 2016/213
Jūrmalas pilsētas pašvaldības informācijas ievietošana Jūrmalas pilsētas vietējā nedēļas laikrakstā "Jūrmalas Vārds"
Jūrmalas pilsētas pašvaldības informācijas ievietošana Jūrmalas pilsētas vietējā nedēļas laikrakstā "Jūrmalas Vārds"
image
Aktīvs
07.12.2016
JPD 2016/208
Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma tipogrāfijas pakalpojumi
Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma tipogrāfijas pakalpojumi
image
21.12.2016 10:20
image
Aktīvs
07.12.2016
JPD 2016/210
Detālplānojuma izstrāde zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā
Detālplānojuma izstrāde zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā
image
21.12.2016 10:10
image
Aktīvs
07.12.2016
JPD 2016/212A
Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2017.-2020.gadam izstrāde
Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2017.-2020.gadam izstrāde
image
21.12.2016 10:30
image
Aktīvs
07.12.2016
LP 2016/33
Dienas centra pakalpojums romu tautības Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem
Dienas centra pakalpojums romu tautības Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem
image
22.12.2016 10:00
image
Aktīvs
07.12.2016
LP 2016/32
Par bezpiederīgo nelaiķu un nezināmo personu, kurām nav dokumentu un personas datu, apbedīšanas pakalpojumu sniegšanu
Par bezpiederīgo nelaiķu un nezināmo personu, kurām nav dokumentu un personas datu, apbedīšanas pakalpojumu sniegšanu
image
19.12.2016 10:00
image
Aktīvs
07.12.2016
JPD 2016/209
Ķemeru pamatskolas ēkas būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
Ķemeru pamatskolas ēkas būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
image
13.01.2017 10:00
image
Aktīvs
06.12.2016
JPMvsk2016/1
Interaktīvo tāfeļu, īsā fokusa projektoru un projektoru piegāde un uzstādīšana
Interaktīvo tāfeļu, īsā fokusa projektoru un projektoru piegāde un uzstādīšana
image
19.12.2016 11:00
image
Pārtraukta procedūra
05.12.2016
JPI 2016/04
Datortehnikas piegāde
Datortehnikas piegāde
image
16.12.2016 12:00
image
Aktīvs
01.12.2016
Jūrmalas VVSPC 2016/02-2
Medikamentu un vienreizējās lietošanas preču piegāde
Medikamentu un vienreizējās lietošanas preču piegāde
image
12.12.2016 11:00
image
Aktīvs
30.11.2016
JSSK 2016/1
Interaktīvo tāfeļu un projektoru piegāde un uzstādīšana
Interaktīvo tāfeļu un projektoru piegāde un uzstādīšana
image
12.12.2016 11:00
image
Aktīvs
30.11.2016
JPD 2016/211
Periodikas izdevumu abonēšana un piegāde 2017.gadam
Periodikas izdevumu abonēšana un piegāde 2017.gadam
image
14.12.2016 10:10
image
Aktīvs
30.11.2016
JPD 2016/195
Vides reklāmas izgatavošanas un eksponēšanas pakalpojumi Jūrmalā, Priedaines satiksmes mezgla teritorijas vides stendā
Vides reklāmas izgatavošanas un eksponēšanas pakalpojumi Jūrmalā, Priedaines satiksmes mezgla teritorijas vides stendā
image
Pabeigts
30.11.2016
JPD 2016/206
Juridiskās dokumentācijas pakalpojumi
Juridiskās dokumentācijas pakalpojumi
image
Līgums
30.11.2016
JPD 2016/207
Ēdināšanas pakalpojumi Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolā un Jūrmalas vakara vidusskolā
Ēdināšanas pakalpojumi Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolā un Jūrmalas vakara vidusskolā
image
21.12.2016 10:00
image
Aktīvs
25.11.2016
JPM 2016/1
Jūrmalas pilsētas muzeja krājuma priekšmeta - pianīna "Carol Otto" restaurācija
Jūrmalas pilsētas muzeja krājuma priekšmeta - pianīna "Carol Otto" restaurācija
image
Līgums
23.11.2016
JPD 2016/204
Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma maketēšanas un korektūras pakalpojumi
Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma maketēšanas un korektūras pakalpojumi
image
07.12.2016 10:00
image
Aktīvs
IESAKĀM APMEKLĒT
decembris 2016
PILSĒTAS KARTE