Publicēts Kods Nosaukums Iesniegšanas termiņš Statuss
19.01.2017
LP 2017/2
Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Jūrmalas pilsētas pašvaldības dienas centru bērniem apmeklētājiem
Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Jūrmalas pilsētas pašvaldības dienas centru bērniem apmeklētājiem
image
30.01.2017 10:00
image
Aktīvs
13.01.2017
JPD 2017/3
Jūrmalas pilsētas pašvaldības automatizētā transporta iebraukšanas kontroles sistēma
Jūrmalas pilsētas pašvaldības automatizētā transporta iebraukšanas kontroles sistēma
image
13.02.2017 12:00
image
Aktīvs
11.01.2017
JPD 2016/218
Jūrmalas pilsētas ziņu bloka un reklāmas baneru izvietošana portālā "Delfi"
Jūrmalas pilsētas ziņu bloka un reklāmas baneru izvietošana portālā "Delfi"
image
Pabeigts
11.01.2017
JPD 2017/5
Informatīvās publicitātes nodrošināšana drukātajos medijos un to interneta portālu versijās latviešu valodā
Informatīvās publicitātes nodrošināšana drukātajos medijos un to interneta portālu versijās latviešu valodā
image
25.01.2017 10:30
image
Aktīvs
11.01.2017
JPD 2017/4
Ārtelpu lokālo un maģistrālo datu pārraides tīklu ierīkošana un esošo tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Jūrmalas pašvaldībā
Ārtelpu lokālo un maģistrālo datu pārraides tīklu ierīkošana un esošo tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Jūrmalas pašvaldībā
image
25.01.2017 10:20
image
Aktīvs
11.01.2017
JPD 2017/2
Trīs labiekārtotu atpūtas vietu - peldvietu izveide pie Lielupes, Jūrmalā
Trīs labiekārtotu atpūtas vietu - peldvietu izveide pie Lielupes, Jūrmalā
image
25.01.2017 10:10
image
Aktīvs
05.01.2017
LP 2016/37
Atkarību profilakses centra darba nodrošināšana Jūrmalas pilsētā
Atkarību profilakses centra darba nodrošināšana Jūrmalas pilsētā
image
16.01.2017 10:00
image
Aktīvs
04.01.2017
JPD 2017/1
Jūrmalas pilsētas pasākumu vizuālo materiālu dizaina izstrādes un maketēšanas pakalpojumi
Jūrmalas pilsētas pasākumu vizuālo materiālu dizaina izstrādes un maketēšanas pakalpojumi
image
18.01.2017 10:00
image
Aktīvs
21.12.2016
JPD 2016/216
Jūrmalas pilsētas pašvaldībai lietošanā esošo telpu Dubultu dzelzceļa stacijas ēkā apsaimniekošana
Jūrmalas pilsētas pašvaldībai lietošanā esošo telpu Dubultu dzelzceļa stacijas ēkā apsaimniekošana
image
11.01.2017 10:00
image
Aktīvs
20.12.2016
LP 2016/36
Ortodontijas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētā bērniem līdz 18 gadu vecumam
Ortodontijas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētā bērniem līdz 18 gadu vecumam
image
05.01.2017 10:00
image
Aktīvs
14.12.2016
JPD 2016/215
Mediju aģentūras pakalpojumi 2017.gadam
Mediju aģentūras pakalpojumi 2017.gadam
image
28.12.2016 10:00
image
Pabeigts
09.12.2016
JPMvsk2016/2
Interaktīvo tāfeļu, īsā fokusa projektoru un projektoru piegāde un uzstādīšana
Interaktīvo tāfeļu, īsā fokusa projektoru un projektoru piegāde un uzstādīšana
image
20.12.2016 11:00
image
Pabeigts
08.12.2016
Jūrmalas VVSPC 2016/05-2
Higiēnas preču piegāde
Higiēnas preču piegāde
image
19.12.2016 11:00
image
Pabeigts
07.12.2016
JPD 2016/214
Aizputes ielas posma un Brīvības prospekta posma pārbūves būvprojekta aktualizācija, tajā skaitā būvprojekta tehnisko noteikumu, topogrāfiskā plāna un būvprojekta daļu aktualizācija atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām
Aizputes ielas posma un Brīvības prospekta posma pārbūves būvprojekta aktualizācija, tajā skaitā būvprojekta tehnisko noteikumu, topogrāfiskā plāna un būvprojekta daļu aktualizācija atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām
image
Pabeigts
07.12.2016
JPD 2016/213
Jūrmalas pilsētas pašvaldības informācijas ievietošana Jūrmalas pilsētas vietējā nedēļas laikrakstā "Jūrmalas Vārds"
Jūrmalas pilsētas pašvaldības informācijas ievietošana Jūrmalas pilsētas vietējā nedēļas laikrakstā "Jūrmalas Vārds"
image
Līgums
07.12.2016
JPD 2016/208
Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma tipogrāfijas pakalpojumi
Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma tipogrāfijas pakalpojumi
image
21.12.2016 10:20
image
Līgums
07.12.2016
JPD 2016/210
Detālplānojuma izstrāde zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā
Detālplānojuma izstrāde zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā
image
21.12.2016 10:10
image
Aktīvs
07.12.2016
JPD 2016/212A
Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2017.-2020.gadam izstrāde
Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2017.-2020.gadam izstrāde
image
21.12.2016 10:30
image
Pārtraukta procedūra
07.12.2016
LP 2016/33
Dienas centra pakalpojums romu tautības Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem
Dienas centra pakalpojums romu tautības Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem
image
22.12.2016 10:00
image
Aktīvs
07.12.2016
LP 2016/32
Par bezpiederīgo nelaiķu un nezināmo personu, kurām nav dokumentu un personas datu, apbedīšanas pakalpojumu sniegšanu
Par bezpiederīgo nelaiķu un nezināmo personu, kurām nav dokumentu un personas datu, apbedīšanas pakalpojumu sniegšanu
image
19.12.2016 10:00
image
Pabeigts
IESAKĀM APMEKLĒT
janvāris 2017
PILSĒTAS KARTE