Saskaņā ar "Likuma par pašvaldībām" 43.1 pantā noteikto uz 2017. gada 16. februāra domes sēdi iesniegti šādi saistošo noteikumu projekti: